Takaisin MTK:n ilmasto-ohjelma osaksi kestävän kehityksen sitoumusta

Tiedote

MTK:n ilmasto-ohjelma osaksi kestävän kehityksen sitoumusta

12.04.2019

”Ilmastoteot” on YK:n kestävän kehityksen tavoitteista vuoden avaintavoite. MTK sitoutuu ilmasto-ohjelmallaan toimimaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, YK:n Agenda2030-kirjauksen mukaisesti. Tavoite vaatii yhteistyötä ja tukea, joita MTK lupaa edistää kotimaassa ja kansainvälisesti uudella kestävän kehityksen sitoumuksellaan.

Nyt julkaistu kestävän kehityksen sitoumus www.sitoumus2050.fi-sivustolle on MTK:n neljäs oma sitoumus, jolla MTK kirittää tärkeitä tekoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi MTK on mukana kouluruokailuverkoston sitoumuksessa.

– Viisi vuotta sitten laadimme ensimmäisen sitoumuksemme valtioneuvoston kanslian ylläpitämälle sivustolle. ”Tasavertaisen hyvinvoinnin puolesta” -nimisellä sitoumuksella lupasimme toimenpiteitä ekosysteemipalvelujen, maaseutunuorten ja kehitysyhteistyön puolesta. Viime vuonna sitouduimme vesivastuusitoumukseen ja teimme omat ympäristölupauksemme, joihin jäsenkunta tarttuu omilla tarinoillaan. Nyt juhlistamme ilmastotavoitetta ja 5. sitoumusvuottamme tällä uusimmalla sitoumuksella, kuvailee Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsen, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

Ilmastonmuutos vaatii ratkaisuja ja yhteistyötä, meillä ja muualla. MTK:n ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä MTK:n jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

Sitoumus haastaa MTK:ta toimenpiteisiin yhteisen ilmastomme puolesta ilmasto-ohjelman linjausten mukaisesti. Sitoumus avaa MTK:n ympäristölupausten ilmastotekoja ja tukee pientuottajiin suunnattua ilmastotyötä FFD:n kautta.

– FFD vahvistaa pientuottajien järjestöjä ja heidän elinkeinojaan kehitysmaissa: erityisesti tuemme ilmastoälykästä maataloutta, kestävää metsänhoitoa ja metsitystä. Työpaikkojen luominen maaseudun elinkeinojen kautta avaa nuorille uusia mahdollisuuksia työllistyä, kertoo FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio.  

– Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti katsomme, että luonnonvaroja käytetään kestävästi, naisten rooli otetaan huomioon ja sitä vahvistetaan sekä ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Haluamme varmistaa, että kehitysmaiden pientuottajat pystyvät sopeutumaan ilmastomuutokseen, mutta myös vähentämään kasvihuonepäästöjä saaden samalla kohtuullisen toimeentulon, Huvio lisää.

Uuden sitoumuksen toimenpiteissä luvataan myös yhteistyötä mm. CLC:n (Climate Leadership Coalition), 4H-järjestön, ProAgrian sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Lisätietoja
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014
Tiina Huvio, ohjelmajohtaja, FFD, puh. 040 159 5667