Takaisin Kestävä kehitys tärkeä osa MTK:n ja FFD:n toimintaa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Kestävä kehitys tärkeä osa MTK:n ja FFD:n toimintaa

21.09.2020

Euroopan kestävän kehityksen viikkoa vietetään 20.-26.9. MTK kirittää tärkeitä tekoja kestävän kehityksen edistämiseksi usean sitoumuksen voimin. Viimeisimpänä sitoumuksena MTK:n ilmasto-ohjelma otettiin osaksi kestävän kehityksen sitoumusta keväällä 2019. Food and Forest Development Finlandin (FFD) toiminnan tukeminen on tärkeä osa sitoumusta.

MTK:n sitoumuksilla kannustetaan hyviin ilmasto- ja ympäristötekoihin

– Ilmasto-ohjelmallamme sitoudumme toimimaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, YK:n Agenda2030-kirjauksen mukaisesti. Tavoite vaatii yhteistyötä ja tukea, joita edistämme kotimaassa ja kansainvälisesti, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kuvailee ilmasto-ohjelmaan liittyvää sitoumusta.

Aiemmassa, vuonna 2014 julkaistussa Yhdenvertaisen hyvinvoinnin puolesta -sitoumuksessaan MTK saavutti kaikki sille asetetut mittarit.

– Viiden vuoden kestoisessa sitoumuksessamme lupasimme tuottaa hyvinvointia maaseudun elinkeinoja, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja ekosysteemipalveluita tarjoten ja tukien. Sitouduimme myös edistämään sosiaalista kestävyyttä yli sukupolvien sekä yhdenvertaisen ja globaalin hyvinvoinnin puolesta, Pietola kertoo.


Ympäristölupauksiin liittyvässä sitoumuksessa hyvä työ jatkuu edelleen. Sillä seurataan jäsenistön ympäristöasenteita ja suhtautumista annettuihin lupauksiin. Kesällä julkaistiin tuore Ympäristöluotain-tutkimus, joka oli jatkoa vuoden 2018 tutkimukselle.

– Tutkimus osoittaa, että jäsenistöllämme on paljon kiinnostusta ympäristöasioihin ja vahva luottamus siihen, että oma toiminta on kestävällä pohjalla eri ympäristöseikkojen suhteen. Oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen on selvästi sitouduttu, Pietola sanoo.

MTK:n ympäristöviestinnän painopisteet ovat tarkentuneet hyvän Ympäristölupaukset-työn pohjalta.

– Keväällä julkaisimme MTK:n Luonnon monimuotoisuusohjelman vastaamaan lupaukseemme turvata luonnon monimuotoisuutta.  Seuraavana askeleena olemme julkaisemassa MTK:n ja SLC:n yhteisen vesiohjelman, jonka valmistelu on jo hyvällä mallilla. Siinä tullaan esittämään toimintatapoja maa- ja metsätalouden haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseksi. Näillä näkymin valmis ohjelma näkee päivänvalon ennen vuoden vaihdetta, Pietola vinkkaa.


FFD tukee maanviljelijöitä ja metsänomistajia kehitysmaissa

FFD on panostanut viljelijöiden tukemiseen koronapandemian aikana, jotta he voivat jatkaa taloudellista toimintaansa.

– Olemme tukeneet suojamaskien ja saippuan ostoja Keniassa, Mosambikissa, Tansaniassa, Nepalissa ja Etiopiassa, mistä on hyötynyt noin 15 000 tuottajaa. Lisäksi avustimme Tansanian puutarhaliittoa (TAHA) aloittamaan uudelleen rahtilentonsa ja rakentamaan uudelleen vihannesten ja hedelmien viennin. Tämä on pelastanut lähes 5000 ihmisen työpaikan ja vaikuttanut epäsuorasti 25 000 ihmisen toimeentuloon, kertoo FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio.

Kuva: Simon Mlay, Jacqueline Mkindi ja Amani Temu ensimmäisen rahtilennon edessä huhtikuussa. (TAHA)
 

Vietnamissa FFD pystyi vielä kesällä toimimaan lähes normaalisti, ja siellä FFD vei loppuun PEFC-metsäsertifioinnin Thua Thien Huen osuusallianssin kanssa.

– Tämä on ensimmäinen PEFC-ryhmäsertifiointi ja siinä on mukana 122 kotitaloutta, joilla on 850 hehtaaria istutusmetsää. Sertifiointi varmistaa, että he hoitavat metsiään kestävästi ja samalla saavat puustaan paremman tulon, Huvio sanoo.

Kuva: Vietnam, Quan Ngain osuusallianssi


Tee oma sitoumuksesi

Sitoumus2050 -palvelu sisältää kaikki kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Palvelussa voit antaa sitoumuksen, kommentoida, raportoida ja jakaa niitä, haastaa muita mukaan ja liittyä muiden sitoumuksiin.
 

LisätietojaLiisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Tiina Huvio

ohjelmajohtaja

FFD

+35840 159 5667

aiheet: ilmasto, ympäristö, kestävä kehitys, ffd, sitoumus