Takaisin Kyselytutkimus: Kuluttajien luottamus suomalaisen ruuantuotannon ympäristövastuullisuuteen ja metsien aktiivisen hoidon ilmastohyötyihin kasvanut

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Kyselytutkimus: Kuluttajien luottamus suomalaisen ruuantuotannon ympäristövastuullisuuteen ja metsien aktiivisen hoidon ilmastohyötyihin kasvanut

19.08.2020

MTK:n teettämä Ympäristöluotain-kysely osoittaa, että kuluttajien luottamus suomalaiseen ruuantuotannon puhtauteen ja ympäristöystävällisyyteen on vahvistunut. Samalla viljelijät ja metsänomistajat luottavat itse vankasti siihen, että osaavat toimia ympäristön kannalta kestävästi.

MTK:n teettämä Ympäristöluotain-kysely osoittaa, että kuluttajien luottamus suomalaiseen ruuantuotannon puhtauteen ja ympäristöystävällisyyteen on vahvistunut. Samalla viljelijät ja metsänomistajat luottavat itse vankasti siihen, että osaavat toimia ympäristön kannalta kestävästi.

Touko/kesäkuun aikana Kantar TNS:n tekemä seurantatutkimus on jatkoa syksyllä 2018 tehdylle Ympäristöluotain-tutkimukselle. Tulokset edustavat noin 1050 kuluttajan, 920 MTK:n viljelijäjäsenen sekä 560 metsänhoitoyhdistysten jäsenen ympäristöasenteita ja arvioita eri ympäristökysymysten merkityksellisyydestä.

86 prosenttia kuluttajista luottaa täysin tai pääosin suomalaisen ruoan puhtauteen.

– Kyselyn tuloksissa käy myös ilmi, että ruokavalion merkitys ilmastomuutoksen hillinnässä saa kuluttajien keskuudessa aiempaa vähemmän painoarvoa. Yli puolet väestöstä on täysin tai samaa mieltä siitä, että suomalainen lihantuotanto on ilmaston kannalta kestävää. Vain 14 % on asiasta eri mieltä, kuvailee MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola tutkimuksen tuloksia.

Vuoden 2018 tutkimukseen verrattuna yhä useamman kuluttajan mielestä maa- ja metsätaloutta on mahdollista tehostaa ilman, että ympäristö kärsii. Myös metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen nähdään aiempaa paremmin mahdollisena. 73 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että metsien aktiivinen hoito lisää metsien ilmastohyötyjä.

– Metsänomistajilla itselläänkin on vahvistunut näkemys siitä, että ilmastonmuutoksen hillintään voi omilla valinnoilla vaikuttaa. Hiilensidontayksiköiden tuottaminen ja niihin liittyvä kaupankäynti nähdään selvästi aiempaa kiinnostavampana, Pietola kertoo.

Metsänomistajat ja viljelijät ovat kiinnostuneita maa- ja metsätalouden ympäristövaikutuksista ja pitävät niitä tärkeinä.

– Tutkimus osoittaa, että jäsenistöllämme on paljon kiinnostusta ympäristöasioihin ja vahva luottamus siihen, että oma toiminta on kestävällä pohjalla eri ympäristöseikkojen suhteen. Oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen on selvästi sitouduttu, Pietola sanoo.

Liite:
Ympäristöluotain 2020 - kuluttajat (pdf)