Takaisin Kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartta saa kiitosta maankäyttösektorilta

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartta saa kiitosta maankäyttösektorilta

04.02.2020

Hallituksen Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartta esittää päästöjen vähentämisen etusijalle. Samalla metsien ja peltojen kasvua ja hiilensidontaa on vahvistettava, jotta hiilineutraaliustavoite toteutuu eli päästöt ja sidonta saadaan tasapainoon. Epävarmuutta hiilensidonnassa on vähennettävä panostamalla tutkimukseen, mikä on linjassa MTK:n ilmasto-ohjelman kanssa.

Kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen on oltava yhtä suuret vuonna 2035. Nielujen kehittyminen edellyttää uudistuvaa kasvua ja tuottavuutta maankäyttösektoreilla. Tiekartta tunnistaa metsien kasvun ja metsityksen tärkeyden sekä painottaa puurakentamisen edistämistä, kiittelee MTK.

– Biokaasuohjelman toimeenpano työryhmän esityksiin perustuen on myönteistä. Raportti sisältää käytännön toimenpiteitä, joilla biokaasuliiketoiminta saadaan lopultakin Suomessa liikkeelle, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kiittää.

Hiilinielujen vahvistamista tavoitellaan hallitusohjelmasta löytyvin keinoin. Sovittu kolmen miljoonan tonnin lisäsidonta on realistinen tavoite, johon myös maatalous voi osallistua.

– Maatalouden hiilensidonta tarvitsee kuitenkin kannusteensa, jota ei voi CAP:in varaan laskea. Tuottavuus tarvitsee kannattavuutta tarttua päästöjä vähentävään ja sidontaa lisäävään teknologiaan, korostaa Pietola.

Ilmastorahaston perustaminen on erinomainen avaus, mutta se ei saa jäädä vain teollisuuden päästövähennysten ohjaamiseen vaan myös maa- ja metsätalouden tuottavuuden edistämiseen, MTK:sta muistutetaan.

Tiekartta peräänkuuluttaa sosiaalista kestävyyttä ja alueellista oikeudenmukaista siirtymää, mikä on oleellista myös huoltovarmuuden ja omistusoikeuden näkökulmasta. Turvelauseet ovat linjassa aikaisempien päätösten kanssa, ja sisällöllisen konkretian määrittelee perustettava turvekomissio. Myös ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimuksen ja osaamisen tason nosto koetaan positiivisena.

Tiekartasta vähälle huomiolle jää ulkomaan kauppa, jonka myötä Suomi tuo kasvihuonekaasupäästöjä 45 % verrattuna nykyisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Jotta globaali ongelma saadaan ratkaistuksi, rajojen sisäinen tarkastelu ei riitä. Meidän tulisi kasvattaa positiivista hiilikädenjälkeämme maailmalla ja samaan aikaan pienentää erityisesti tuonnin hiilijalanjälkeä.

Lisätietoja
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014
Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, MTK, puh. 050 596 1541