Takaisin Biokaasu mahdollisuudesta todellisuudeksi

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Biokaasu mahdollisuudesta todellisuudeksi

28.01.2020

MTK:n mukaan hallituksen asettaman Biokaasutyöryhmän loppuraportti sisältää käytännön toimenpiteitä, joilla biokaasuliiketoiminta saadaan lopultakin Suomessa liikkeelle

Biokaasutyöryhmän raportti on kokoelma toimista, joiden toteuttaminen mahdollistaisi biokaasuun liittyvän merkittävän kansallisen potentiaalin valjastamisen hyötykäyttöön.

– Tilaisuus on poikkeuksellinen: biokaasu koetaan laajasti yhdistäväksi tekijäksi, jolla halutaan saada ratkaisuja aikaan niin energiatalouden, ravinteiden hyötykäytön, ilmastohyötyjen ja työllisyydenkin saralla, MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen sanoo.

Työryhmä on työskennellyt hallitusohjelman ja budjetin asettamien raamien sisällä, jolloin toimien mittakaava ja ajallinen vaikuttavuus muodostuvat rajalliseksi. Tästä huolimatta MTK toivoo, että hallitus ottaa biokaasuohjelman toimet käytännössä pikaisesti toteutettavien toimenpiteiden listalle. Biokaasuohjelma luo hyvät edellytykset myös pidemmän aikavälin toimenpiteiden suunnitteluun ja päätöksentekoon.

– Erityisen tärkeäksi näemme, että biokaasuohjelmaan sisällytetyssä ravinnekierrätyksen korvauksen valmistelussa päästään ripeästi etenemään. Maatilojen lannassa ja maatalousbiomassoissa on suurin hyödyntämätön mahdollisuus Suomessa saada aikaan biokaasun tuotantoa paikallisesti, Kainulainen toteaa.

Raportti sisältää laajan keinovalikoiman koko biokaasuklusterin edistämiseksi. Toimien yhteisvaikutus voi olla ajansaatossa merkittävä.
 


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541