Takaisin Kumppanuuksien avulla kohti kestävää ja kannattavaa maaseudun yrittäjyyttä

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Kumppanuuksien avulla kohti kestävää ja kannattavaa maaseudun yrittäjyyttä

10.11.2020

MTK:n vastuullisuusohjelma tukee viljelijöiden, metsänomistajien ja maaseudun yrittäjien kestävää ja vastuullista toimintaa. MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin korosti FIBSin järjestämässä Yritysvastuu nyt! -tilaisuudessa kumppanuuksien ja yhteistyön merkitystä entistä kestävämpien toimintamallien rakentamisessa.

FIBSin 10.11. järjestämä tilaisuus kokosi virtuaalisesti yhteen suurten ja keskisuurten yritysten johtoa sekä kestävyysteemoista vastaavia asiantuntijoita. Tilaisuudessa kuultiin käytännönläheisiä esimerkkejä erilaisista kumppanuusmalleista oman alansa johtavilta asiantuntijalta.
Jyrki Wallin avasi puheenvuorossaan MTK:n vastuullisuuden ja kestävyyden linjauksia, jotka luovat pohjan ratkaisukeskeisten kumppanuuksien luomiselle ja vaikuttavalle toiminnalle.

Vastuullisuusohjelmassamme tarkastelemme, mitä vastuullinen toimintatapa merkitsee suhteessa jäseniimme ja heidän elinkeinoihinsa, ympäröivään yhteiskuntaan ja henkilöstöön. Vastuullisuus edustamissamme elinkeinoissa toteutuu varmemmin, kun yritystoiminnan kannattavuus on kunnossa, Wallin huomautti.

MTK:n vastuullisuusperiaatteissa on linjattu, että toiminta perustuu asiantuntijuuteen, avoimuuteen ja yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Kumppanuuksiin perustuva toiminta on tärkeä tapa vaikuttaa, ja linjauksia viedään käytäntöön usein nimenomaan kumppanuuksien kautta.

Wallin painotti, että kokonaiskestävyyden kolme osa-aluetta, eli taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys, on oltava tasapainossa. Kun jotakin näistä osa-alueista pyritään edistämään, myös kaksi muuta osa-aluetta on huomioitava.

–  Esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia ei voi tehdä ilman, että mietitään, mikä on niiden vaikutus maa- ja metsätalouden kannattavuudelle ja maanomistajien oikeuksille, Wallin sanoi.

Vastuullisuusperiaatteita tukemaan MTK:ssa on laadittu tiettyihin vastuullisuuden osa-alueisiin keskittyviä ohjelmia. Viime aikoina painopisteenä on ollut erityisesti ympäristön kannalta vastuullinen toiminta. Työn tuloksena ovat valmistuneet MTK:n ilmasto-ohjelma ja MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma, minkä lisäksi MTK:n vesiohjelma on parhaillaan viimeisteltävänä.

Ohjelmien laatimisessa on tarvittu yhteistyötä ja kumppanuuksia tiedon tuottamisessa ja toimintamallien kehittämisessä. Nämä ovat edellytyksiä myös asioiden käytäntöön viemiselle.

–  MTK ei itse toimi yksittäisillä maa- ja metsätiloilla, emmekä tee päätöksiä jäsentemme puolesta. Roolistamme johtuen emme siis toteuta edustamiemme elinkeinojen vastuullisuustoimintaa esimerkiksi ympäristövastuun osalta itse, vaan siitä ovat vastuussa jäsenemme. Haluamme tukea jäseniämme siinä työssä. Ohjelmissamme korostuu ratkaisukeskeisyys ja oman vastuun kantaminen, Wallin kertoo.Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: vastuullisuus, kestävyys