Takaisin Maataloudelle laaditaan ilmastotiekartta

Tiedote – Maaseutuympäristö

Maataloudelle laaditaan ilmastotiekartta

06.03.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf ovat aloittaneet maatalouden ilmastotiekartan laatimisen yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Projekti on osa hallitusohjelmassa määriteltyä kansallista 2035 hiilineutraaliustavoitetta. Tiekartta on tarkoitus julkaista kesäkuussa 2020.

Maatalouden ilmastotiekartan tavoitteena on luoda MTK:n ilmasto-ohjelman pohjalta kunnianhimoinen, reilu ja toteuttamiskelpoinen ilmastosuunnitelma maataloussektorille. Tiekartta tarkastelee, mistä suomalaisen maatalouden päästöt syntyvät, miten ne tulevat kehittymään seuraavien vuosikymmenten aikana ja miten päästöjä on mahdollista vähentää.

Tiekarttatyön ja entistäkin kestävämmän tuotannon perustan luovat kannattavuus, tuottavuus ja suomalaisen tuotannon vahvuuksien huomiointi.

–  Samalla tiekartta lisää ymmärrystä suomalaisen maatalouden toiminnasta, sen ilmastovaikutuksista ja hiilensidonnasta sekä toimii maatalousyrittäjien puheenvuorona osana ilmastokeskustelua, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo.

– Ilmastovelvoitteisiin on pystyttävä vastaamaan siten, että tulevaisuuden kasvava ruoan kysyntä huomioidaan. Toivomme, että tiekartasta saadaan eväitä ja toimenpide-ehdotuksia tuleviin politiikkauudistuksiin, huomauttaa MTK:n asiantuntija Jukka Rantala.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen edellyttävät vahvaa tieteellistä tutkimusta, laajaa yhteistyötä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Maatalouden suoran ilmastovaikutuksen rinnalla tiekartta tarkastelee maatalouden mahdollisuuksia vaikuttaa poikkileikkaavien sektoreiden päästövähennystavoitteisiin.

– Hyvien ja tehokkaiden viljely- ja tuotantomenetelmien avulla maatalouden ilmastopäästöjä voidaan vähentää ja hiilensidontaa tehostaa. On tärkeää, että maatalouden ilmastotiekartta valaisee ilmastotoimia, jotka myös käytännössä ovat mahdollisia toteuttaa samalla kun kotimainen elintarviketuotanto turvataan, toteaa SLC:n toiminnanjohtaja Jonas Laxåback.

Maatalouden ilmastotiekarttatyön etenemistä voi seurata osoitteessa mtk.fi/ilmastotiekartta.
 
Lisätietoja:
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014
Jukka Rantala, asiantuntija, MTK, puh. 040 715 8710
Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja, SLC, puh. 040 940 2734Suositellut artikkelit

Toimialojen vähähiilitiekartat tulevat tarpeeseen. Tiekartat antavat arvokasta suuntaa ja tukea hallituksen ilmastopolitiikan valmistelussa. Hallituksen tavoite ilmastoneutraalista Suomesta 2035 tarvitsee...

2

18.05.2020

Yhdessä kohti hiilineutraaliutta

18.05.2020

Maatalouden parissa on huomioitu ilmastoasiat jo pitkään. Tiedämme paljon eri viljelymenetelmien vaikutuksista ilmastopäästöihin ja kuinka maaperä sitoo hiiltä. Kuitenkin lisää tietoa tarvitaan, jotta voimme vastata...

Voisitko toteuttaa seuraavia ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä omalla maatilallasi seuraavan 15 vuoden aikana? Vastaa jäsenkyselyyn ja voit osallistua samalla hienon MTK-logolla varustetun...

Juuri nyt luonnossa ja pelloilla on paljon merkkejä hiilensidonnan kiihtymisestä! Meille viljelijöille kevään saapuminen tarkoittaa vuoden kiireisimmän ajanjakson alkua. Tällä kertaa ajatuksissa monella saattaa olla...

5

17.04.2020

Ostetaan: Toimiva kristallipallo

17.04.2020

Maatalouden ilmastotiekartta etenee hyvää vauhtia. Huhtikuun lopussa pääsemme käsittelemään mahdollisia tulevaisuusskenaarioita – työn kiinnostavinta osuutta! Innostunein, mutta hieman jännittynein mielin odotan,...

6

25.03.2020

On aika puhua ja tulla kuulluksi

25.03.2020

Vuoden alussa aloitimme valmistelut maatalouden ilmastotiekartan laatimiseksi. Työn tuottajaksi valikoitui Luonnonvarakeskus tutkijajoukollaan. Projekti on saanut alkunsa Marinin hallituksen ohjelman kirjauksesta,...

MTK on julkaissut ilmasto-ohjelman, jossa esitetään päättäjille sekä jäsenistölle keinoja, joilla maa- ja metsätalouden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja miten elinkeinot voivat sopeutua siihen. Suomen on...