Takaisin On aika puhua ja tulla kuulluksi

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

On aika puhua ja tulla kuulluksi

25.03.2020

Vuoden alussa aloitimme valmistelut maatalouden ilmastotiekartan laatimiseksi. Työn tuottajaksi valikoitui Luonnonvarakeskus tutkijajoukollaan. Projekti on saanut alkunsa Marinin hallituksen ohjelman kirjauksesta, jonka mukaan Suomesta tavoitellaan hiilineutraalia viimeistään vuonna 2035 ja hiilinegatiivista pian sen jälkeen. Keskeisiltä toimialoilta on pyydetty tiekartta osoittamaan, miten tavoitteeseen tulisi heidän näkemyksensä mukaan päästä.

Meille ei ollut alusta alkaen selvää, että MTK:n tulisi ilmastotiekarttatyöhön lähteä. Muihin toimialoihin verrattuna maatalouden rooli on erityinen. Poliittinen ohjaus vaikuttaa merkittävästi siihen, millä edellytyksillä ja minkälaista maataloutta Suomessa harjoitetaan. Parhaillaan on käynnissä useita tutkimushankkeita, joissa haetaan ratkaisuja nykyistä ilmastoviisaampaan maatalouteen. Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, jotka piirtävät tiekarttaa tulevaisuuteen, kuten ilmastoruokaohjelma ja maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus. EU:ssa on käynnissä maatalouspolitiikan valmistelu seuraavalle rahoituskaudelle sekä Farm to Fork -strategia osana Green Dealia. Minkä lisäarvon näistä erillinen tiekartta toisi?

Etujärjestön tehtävänä on liikkua kahteen suuntaan. Viedä jäsentensä näkemyksiä hallintoon ja kansalaisyhteiskuntaan. Saattaa jäsentensä tietoon käynnissä olevaa keskustelua eri areenoilta ja luoda niiden pohjalta heille tulevaisuuskuvaa. Molempia suuntia tarvitaan; muuten liike jää vajaaksi eikä järjestön tehtävä täyty.

Ilmastonmuutosta koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa MTK:n jäsenet ovat olleet tyytymättömiä järjestön toimintaan. Olen usein todistanut puheenvuoroja, joissa vaaditaan järjestöltä vaikuttavampia toimia. Pellon reunalla on koettu, että jäämme jalkoihin. Maatalousyrittäjien ääni ei ole kuulunut. Missä megafoni, johon huutaa?

Maatalouden ilmastotiekartan merkitys alkoi kirkastua. Meidän tulee jatkaa MTK:n ilmasto-ohjelman toimeenpanoa. On aika muodostaa tarkempi näkymä 15 ja 30 satokauden päähän. Miltä ruokasektori silloin näyttää? Tätä kysymme paitsi viljelijöitä myös ketjun muilta osilta. Millaisia keinoja voidaan arvioida olevan, joilla saavutetaan ilmastonmuutoksen hillinnän edellyttämät päästövähennykset ja samanaikaisesti turvataan kotimainen ruuantuotanto? Tähän työhön olemme valjastaneet Luonnonvarakeskuksen tutkijat. Lopputuloksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuva kehityssuunta ja siihen heijastettavat päästövähennys- ja hiilen sidontatoimet, joiden toteuttamiseen viljelijät ovat valmiita.

Ilmastotiekarttatyön tärkein tehtävä on pysäyttää maataloustuottajat pohtimaan, miltä tuleva näyttää. Maailman sekoittanut musta joutsen – koronavirus – on konkretisoinut kansallisen ruuantuotannon merkitystä kaikissa olosuhteissa. Maataloudessa keskeinen resilienssi on muuttunut sanasta todellisuudeksi. Käynnissä oleva poikkeuksellinen ajanjakso on tehnyt projektistamme entistä merkityksellisemmän.

Toivon, että tulevien kuukausien aikana MTK:n jäsenet osallistuvat ilmastotiekartan laadintaan niin valiokuntien kuin verkkokyselyjen kautta. Vain siten pystymme muodostamaan lauseet, jotka sanoa. Sen jälkeen on aika puhua äänellä, jonka muut kuulevat.

Katso myös: