Takaisin Houkuttelevia ilmastoratkaisuja löytyy jokaiselle tehtäväksi

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Houkuttelevia ilmastoratkaisuja löytyy jokaiselle tehtäväksi

09.06.2020

Toimialojen vähähiilitiekartat tulevat tarpeeseen. Tiekartat antavat arvokasta suuntaa ja tukea hallituksen ilmastopolitiikan valmistelussa. Hallituksen tavoite ilmastoneutraalista Suomesta 2035 tarvitsee toimenpiteitä kaikilta aloilta, myös maa- ja metsätaloudelta. Osana hallitusohjelman toimeenpanoa maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan nyt useampaankin ohjelmaa maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyteen liittyen. Nostan tässä esiin maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden ja ilmastoruokaohjelman, kumpaankin vähähiilitiekartta liittyy olennaisesti.

Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma tulee pitämään sisällään ilmastokestävän maatalouden ja metsätalouden, maankäytön muutokset sekä kosteikot. Näissä teemoissa tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä hiilinielujen ja -varastojen lisääminen. Ilmastoruokaohjelmassa tavoitteena on kokonaisvaltaisesti ruokajärjestelmän kestävyyden lisääminen. Ilmasto on yksi tärkeä teema, mutta tärkeitä ovat myös esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, tuotannon kannattavuus, ravitsemus sekä sosiaaliset näkökulmat. Aika paljon asioita yhdistettävänä, mutta niin pitääkin, silloin olemme oikeasti tekemässä tulevaisuuden kestävää ruokajärjestelmää.

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudessa ja Ilmastoruokaohjelmassa tulemme käynnistämään paljon tutkimusta, konkreettisia hankkeita, pilotteja ja kokeiluja. Näistä saamme toivottavasti kokemusta siitä, mitkä ilmastotoimet ovat hyväksyttäviä, jopa kiinnostaviakin. On tärkeää, että eri osapuolilla ympäri Suomea on mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja reiluus on tärkeää ja tätä pohdimme yhdessä tiekarttoja tekevien toimialojen, TEM:n ja MMM:n ja aihetta tutkivan JustFood –hankkeen kanssa. Pohdimme muu muassa, mikä on viljelijän omaisuudensuoja? Entä kuinka kuluttaja hyväksyy vähähiilisen ruokavalion? Tai kuinka valmiita suomalaiset maatilat ja elintarvikeyritykset ovat investoimaan vähähiiliseen teknologiaan ja tuotekehitykseen? Kun näitä ymmärrämme, löytyy houkuttelevia ilmastoratkaisuja kyllä jokaiselle tehtäväksi.

Oikeudenmukaisuus on ihmisten kuuntelemista ja alueellisia ratkaisuja. Ilmastoteot voivat näyttää esimerkiksi eri puolella Suomea erilaiselta. Osana ilmastoruokaohjelmaa olemme järjestäneet kestävän ruuan erätaukokeskusteluja Kemijärvellä, Tampereella ja Raaseporissa. Erätauko on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauko tuo yhteen erilaiset ihmiset samaan piiriin keskustelemaan tasavertaisesti. Ruokajärjestelmä ja sen haasteet ja mahdollisuudet ovat näissä keskusteluissa näyttäneet erilaisilta eri puolilla Suomea. Siltikin joka paikassa ruoka ja sen kestävyys kiinnostavat. Kestävää ruokajärjestelmää pitääkin rakentaa alueellisesti, paikallisista lähtökohdista käsin. Erätaukoja jatkamme syksyllä taas uusilla paikkakunnilla. On ollut ihana kuulla, että keskustelu ruuasta ei ollutkaan vastakkainasettelua, vaan toisten kokemusten kuuntelu on ollut antoisaa ja lisännyt ymmärrystä.

MTK:n ja SLC:n ilmastotiekartta tuo tärkeän lisän suomalaiseen ilmastokeskusteluun ja -tekoihin. Kun tiekarttaa ja hallituksen ohjelmia toimeenpannaan, yhteistyö kannattaa varmasti.


Hanna Mattila ja Anna Salminen
MMM

KOHTI MAATALOUDEN ILMASTOTIEKARTTAA

MTK ja SLC valmistelevat kevään aikana maatalouden ilmastotiekarttaa yhteistyössä Luken kanssa. Ilmastotiekartan on määrä valmistua kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Tässä blogissa vaihtuvat kirjoittajat avaavat aihetta eri näkökulmista ja kertovat työn etenemisestä.