Juho Jännes -rahasto

Juho Jännes -rahasto perustettiin vuonna 1951 MTK:n pitkäaikaisen puheenjohtajan, professori Juho Jänneksen 70-vuotispäivänä saaduista lahjoituksista. Juho Jännes -rahaston toiminnan tarkoituksena on myöntää matka-apurahaa koulutustapahtumiin matkustamista varten MTK-yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten jäsenille. Rahasto saa vuosittaiset tulonsa koroista, osingoista ja mahdollisista lahjoituksista. Lisäksi Juho Jännes -rahasto myy omia onnittelu- ja surunvalitteluadresseja. 

Rahaston hallitus 

Juho Jännes -rahaston hallitukseen kuuluvat maatalousyrittäjä Kati Partanen (puheenjohtaja), metsänomistaja Antti Teivaala (varapuheenjohtaja), maanviljelijä Aki Kaivola, erityisavustaja Pertti Hakanen ja johtaja Juha Ruippo MTK.  

Rahaston toimihenkilöt 

Juhp Jännes -rahaston hallituksen sihteerinä ja säätiön asiamiehenä toimii koulutusvastaava Anna-Liisa Knuuti, MTK. Rahaston kirjanpitäjänä toimii Satu Kieksi, MTK. Adressimyynnistä vastaa järjestöassistentti Taina Nylund, MTK. 

Juho Jännes -rahaston apurahan hakeminen

Juho Jännes -rahaston apurahoja myönnetään MTK:n ja Mhy:n jäsenille MTK-koulutuksen kurssien ja valmennusten matkakustannusten kattamiseen. Apuraha voidaan myöntää saman kalenteri-/koulutusvuoden kursseille. 

Hakemus täytetään koulutuskalenterista löytyvästä linkistä

Vuoden jokaiseen hallituksen kokoukseen avautuu oma hakemuslinkki. 

Lisätietoa apurahoista:

säätiön asiamies Anna-Liisa Knuuti, anna-liisa.knuuti(at)mtk.fi
Adressitilaukset: juhojannes(at)mtk.fi

Adressit

Juho Jännes -rahasto myy omia onnittelu- ja suruadresseja. Kumpiakin saa sametti-, pehmeä- tai kartonkikansilla.