Toimintopainikkeet

E 125/2017 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta

18.2.2018

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston selvityksestä, liittyen komission tiedonantoon, joka koskee kansalaisaloitetta glyfosaatin käytön kieltämistä Euroopassa.

MTK:n mielestä tämän tyyppisiin kansalaisaloitteisiin vastataan usein käytännössä tunnepohjalta, vailla riittävää tietoa kyseessä olevasta asiasta. Kasvinsuojeluaineet koetaan kuluttajien keskuudessa helposti ”myrkkyinä”, joiden käyttöön on helppo suhtautua kielteisesti. Harva EU:n kansalainen tietää kasvinsuojeluaineissa käytettävien tehoaineiden hyväksymiseen vaadittavien tieteellisten tutkimusten määrää ja koko vaativaa ja perusteellista hyväksymisprosessia, jonka tehoaineet käyvät läpi. Harvoin ajatellaan asioita kokonaisvaltaisesti sitä, mitä esim. glyfosaatin tai muun kasvinsuojelussa käytettävän tehoaineen kieltäminen merkitsee eurooppalaiselle maataloudelle ja koko elintarvikeketjulle.

MTK:n mielestä komission tiedonannossa esitetään selkeästi tehoaineiden sekä kasvinsuojeluaineiden hyväksymisprosessi EU:ssa. Komission vastaus vaatimukseen torjunta-aineiden käytön kieltämisestä EU:ssa on oikea. Myös MTK:n mielestä riskien vähentäminen on olennaista, ei määrälliset käytön vähentämistavoitteet. Komissio kuvaakin keinoja kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön osalta, joilla vähennetään kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisille ja ympäristölle. Lisäksi selvitetään perusteellisesti glyfosaatin hyväksymisen osalta tieteellistä arviointiprosessia ja hyväksymisen perusteita.

MTK on huolissaan siitä, että kasvinsuojelussa käytettävien tehoaineiden hyväksymisprosessi EU:ssa on muuttunut poliittiseksi peliksi, jossa sivuutetaan tieteellisten arviointiprosessien loppupäätelmät. Glyfosaatti on vaarallinen esimerkki, mikä voi toistua muidenkin tehoaineiden kohdalla.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää