Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

4.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Asetusluonnoksessa esitetään täsmennyksiä 2§:n pääasiallisen maa- ja metsätalouden harjoittamisen arviointiin sekä korotusta 22§ ja 24§ määriteltyihin eteläisen ja keskisen Suomen metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen tukitasoihin.

MTK pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina.

MTK pitää erityisen tärkeänä nyt esitettyä korotusta metsätien perusparannuksen ja uuden metsätien tekemisen tukitasoihin. Puunkäyttöä lisäävät investoinnit, lisääntyneet säävaihtelut ja kelirikkokauden jatkuminen sekä kuljetuskaluston järeytyminen korostavat metsäteille asetettuja kantavuus- ja laatuvaatimuksia. Tämä lisää edelleen metsäteiden perusparannuksen ja rakentamisen kustannuksia. Nykyinen tukitaso ei ole toiminut riittävänä kannustimena siihen, että tarpeelliset investoinnit metsäteihin tehtäisiin. Tukitasojen nosto on nykytilanteessa välttämätöntä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

Lea Jylhä
metsäasiantuntija

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää