Toimintopainikkeet

Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta


16.5.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 

MTK kannattaa ajokortin suorittamista koskevan byrokratian purkamista ja muistuttaa ajokortin olevan kaupunkien ulkopuolella osa kaikille tarpeellisia kansalaistaitoja. 

Maa- ja metsätalouden opiskelijoiden asema turvattava 

MTK esittää vakavana huolenaan maa- ja metsätalouden opiskelijoiden asemaa, koska C-luokan ajo-oikeus on monissa näiden alojen ammateissa erittäin tarpeellinen, vaikka kyse ei ole ammattikuljettajan ammatista. 

MTK vaatii asetusluonnoksen 5 § luettelon kohtaan 5) otettavan myös maa- ja metsätalouden ammatilliset opinnot sekä niihin liittyvä työharjoittelu. 

On selvää, että maa- ja metsätalouden ammatit sisältävät lähes kaikki koneiden ja ajoneuvojen kuljettamista työ­tehtävissä. Etenkin metsätalous kärsii osaavien työkoneiden kuljettajien vähyydestä, koska metsäkonetta kuljete­taan hakkuutyömaalta toiselle kuorma-autolla. 

On myös huomattava, että jo työkohteeseen pääseminen edellyttää maa- ja metsätalouden ammateissa yleensä autolla kulkemista, koska julkista liikennettä ei ole. 

MTK huomauttaa myös samassa kohdassa olevasta määreestä "yrityksessä".
MTK muistuttaa, että opintoihin kuu­luvaa työharjoittelua voidaan suorittaa myös liiketaloudellisesti toimivissa yhdistyksissä, kuten metsähoitoyhdistyk­sissä, tai valtion ja kuntien liikelaitoksissa. Näin ollen asetusta ei tulisi rajata vain yrityksissä tapahtuvaan työharjoit­teluun. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja

Simo Takalammi
lakimies 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää