Toimintopainikkeet

HE 73/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi

6.6.2018

EDUSKUNTA
Valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi ja esittää kirjallisena lausuntonaan seuraavaa:

Energiaverotukeen ehdotetaan 25 milj. euron lisäystä perustuen hallituksen päätökseen tukea syksyn 2017 vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsiviä maatalouden harjoittajia. Tämä toteutetaan veron väliaikaisena lisäpalautuksena syksyllä 2018, energiaveron normaalin palautuksen yhteydessä. Maatilatalouden kehittämisrahastoon tehtävään siirtoon ehdotetaan 10 milj. euroa hallitusohjelman mukaisesti. Tällä päätöksellä palautetaan Makeraan se määräraha, joka budjettiteknisistä syistä lainattiin viime syksynä energiaveron palautukseen.

Elintarvikkeiden vientiä edistäviin toimenpiteisiin sekä elintarvikeyritysten kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin kohdennetaan pääluokan sisäisenä siirtona 3,5 miljoonaa euroa. Näin turvataan ruokaviennin kasvua mahdollistavat toimet, kuten vientiselvitysten tekeminen uusiin vientimaihin sekä yritysten tukeminen myynnissä ja markkinoinnissa uusissa kohdemaissa.

Eviralle osoitetaan noin 1,2 miljoonaa euroa eläinten terveyden hallintaan. Sen tavoitteena on muun muassa varmistaa eläintautien ja lääkitsemisen hallintatoimien onnistuminen. Hyvä eläinten terveystilanne ja tehokas eläintautien ja eläinlääkkeiden käytön hallinta ovat tärkeitä ruokaturvan, ihmisten terveyden, kilpailukyvyn ja viennin kannalta.

Lisäksi Maaseutuvirastolle osoitetaan yhteensä 1,84 miljoonaa euroa yritys- ja rakennetukien verkkoasiointiin kehitettyyn Hyrrä-hankkeeseen eläinvalvonnan prosessien kehittämiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

MTK:lla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi, vaan pitää määrärahaesitykset erittäin tarpeellisina ja perusteltuina.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää