Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018-2019


28.9.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta esittää lausunto koskien em. asetusta ja lausuu seuraavaa: 

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on noin 1865–1990 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyn 2018 metsästyskautta. Ilveskanta on pienentynyt noin 21 prosenttia vuodesta 2017. Vuonna 2017 arvioidaan syntyneen vähintään 332–375 pentuetta, mikä on noin 22 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Viidellä aluetoimiston alueella (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Häme, Rannikko-Pohjanmaa ja Uusimaa) ilveskannan lasku on ollut loivaa tai kanta on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Hieman enemmän laskua on ollut Satakunnaan ja Oulun aluetoimistojen alueilla. Eniten ilveskanta on pienentynyt kuudella Suomen riistakeskuksen alueista: Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa sekä Pohjanmaalla. 

Asetuksessa esitetään poronhoitoalueen ulkopuolisen muun Suomen kannanhoitoalueen verotuksen tasoksi noin 11% kun se edellisvuotena oli suunnitelmassa 17,4 %. 

Lukumäärällisesti esitetään asetuksen voimassaoloajalle 205 yksilön ilveskiintiötä muun Suomen kannanhoitoalueelle. Esitetty kiintiö on vain noin puolet edellisen metsästyskauden kiintiöstä (404). 

MTK katsoo, että kiintiön muutos edellisvuoteen verrattuna on suuri ja perustellusti kannansäätelyä voidaan arvioida hyvin poukkoilevaksi. MTK edellyttää, että rajusti supistettu kiintiö kohdistetaan kannanhoitosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti siten, että lupien myöntämisen selkeä painopiste on tiheimmän kannan alueissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niillä alueilla, missä ilveskanta ei ole heikentynyt, tulee lupakiintiöiden määrän pysyä edellisvuoden tasolla.  

MTK pitää myös tärkeänä, että vahinkoperusteisten poikkeuslupien määrää ei rajoiteta esitetyn kiintiön perusteella.    

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Timo Leskinen
kenttäjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää