Toimintopainikkeet

Lausunto raskaita moottorikelkkoja koskevista valtioneuvoston asetusten luonnoksista

23.11.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta raskaita moottorikelkkoja koskevista valtioneuvoston asetusten luonnoksista 

MTK on antanut asiassa tammikuussa ja elokuussa 2018 lausunnot ja LVM on muuttanut kuulemisen jälkeen luonnostaan laiksi.  

MTK kiittää edellisten lausuntojen huomioimisen ja esitettyihin ongelmakohtien jatkovalmistelun. Nyt annettavaksi esitetty valtioneuvoston asetus toteuttaa MTK:n esittämisen vaatimusten ratkaisua eli raskaalla moottorikelkalla ajaminen on sallittua vain erikseen liikennemerkillä merkityillä moottorikelkkailureiteillä. Oikeus raskaampien moottorikelkkojen käyttöön voidaan antaa vain yhteisymmärryksessä maanomistajan kanssa tai kiinteistötoimituksella. 

MTK muistuttaa, että olemassa olevien moottorikelkkareittien tai -urien leveys ei ajoneuvolain muutoksella muutu toimituksessa tai sopimuksessa määritetystä. Uusissa toimituksissa ja sopimuksissa aiempaa suuremmat moottorikelkat voidaan ottaa huomioon, mutta myös olemassa olevien reittien alueella tulee niiden aiheuttamasta lisääntyneestä liikenteestä rasituksesta suorittaa maanomistajille oikeudenmukainen korvaus. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

 
Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja

Simo Takalammi
lakimies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää