Toimintopainikkeet

Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

13.8.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleisluontoiset huomiot

MTK pitää hallituksen esitystä oikeansuuntaisena. Pienet yritykset ovat työllistämisen ja työllistymisen näkökulmasta avainasemassa. Työntekijän palkkaaminen pieneen yritykseen on suuri päätös ja jokaisen työntekijän palkkaamisen on onnistuttava. Hallituksen esitys antaa yrityksille entistä paremmat työkalut työllistämiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen ja tuo työttömille tarjolle avoimia työpaikkoja. Esitys antaa mahdollisuudet vähentää työttömyyttä sekä lisätä talouskasvua.

Esityksen vaikutusarviointiin liittyvät huomiot
-
Säännöskohtaiset huomiot
TSL 7 luvun 2 §:n 1 momentti (Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet)
-
TSL 7 luvun 2 §:n 4 momentti (Työnantajalle säädetty muun työn tarjoamisvelvollisuus)
-
Muut huomiot
Suhde työehtosopimusmääräyksiin
-
Lausuntopalvelu.fi 2/2

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Mäki-Hakola Marko
elinkeinojohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää