Toimintopainikkeet

EU politiikka 2018

EU-politiikka_12.6.2018_3-2.jpg

Muuttuva toimintaympäristö pakottaa EU:n tarkistamaan omia toimintatapojaan ja ottamaan itselleen tehtäviä, jotka aikaisemmin jäsenmaat ovat hoitaneet. Tehtävien siirto velvoittaa jäsenmaat ottamaan lisää taloudellista vastuuta EU:n toimien rahoituksesta. Perinteisesti EU on mielletty rauhan ja turvallisuuden yhteisöksi. Itälaajentumisen myötä alueiden tasa-arvoinen kehittäminen on keino tuoda vakautta ja kasvua kaikille EU:n alueille. Globaali kilpailukyky edellyttää EU:lta kestävää kasvua. Eurooppalainen ruuantuotannon malli on menestystarina ja yhteinen maatalouspolitiikka sekä siihen pohjautuvat tuotantostandardit luovat edellytykset toimia myös kauppapolitiikassa yhtenäisenä alueena. Ilmastomuutos on nostanut suomalaiset metsät uuteen arvoon. Kestävä metsänhoito ylläpitää metsiemme hiilinielua ja huolehtii luonnon monimuotoisuudesta.

Maailman epävarmuuden lisääntyessä uudistuva, yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu. MTK on vahvan ja demokraattisen Euroopan puolestapuhuja. Suomi ja sen elinkeinot ovat erittäin alttiita globaaleille ilmiöille. Muutokset ovat koko ajan rajumpia, nopeampia ja vaikeammin ennakoitavia. Ilmastonmuutos, ruokaturvan järkkyminen, ulkomaankaupan häiriöt ja turvallisuusuhat vaikuttavat monin tavoin suomalaisten arkeen. 

Esite luettavissa tästä: 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 13.6.2018