Toimintopainikkeet

MTK:n liittokokouksessa puhuttavat Suomen EU-vaikuttaminen, kaupan voimakas asema elintarvikeketjussa ja metsänhoitoyhdistysten tulevaisuus

28.6.2012

MTK:n liittokokouksessa Savonlinnassa linjataan tänään ja huomenna järjestön poliittista vaikuttamista, markkinavaikuttamista sekä järjestötoiminnan kehittämistä. Keskustelun pohjana olevassa liittokokousasiakirjaluonnoksessa vaaditaan Suomen hallitukselta mm. johdonmukaista ja kansalliset näkökohdat huomioivaa EU-vaikuttamista tulevissa maatalousneuvotteluissa, kilpailulainsäädännön uudistamista elintarvikeketjun toiminnan parantamiseksi sekä metsänhoitoyhdistysten toimintaedellytysten turvaamista.

Liittokokousasiakirjaluonnos linjaa, että Suomen paikka on EU:n vahvojen vaikuttajamaiden joukossa. Maailman pohjoisimman maataloutta harjoittavan maan näkemykset ja tarpeet on kuitenkin otettava nykyistä paremmin huomioon Euroopan unionin päätöksenteossa. Kansallista päätäntävaltaa ja joustavuutta on myös lisättävä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan säädösten toimeenpanossa, jotta mahdollistetaan Suomen kansallisten erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioon ottaminen riittävällä tavalla.

Elintarvikeketjun, erityisesti keskittyneen kaupan toimintaan järjestö haluaa puuttua mm. muuttamalla kilpailulakia ja edistämällä ketjun läpinäkyvyyttä ja vahvistamalla alkutuottajan neuvotteluasemaa. MTK vaatii, että vähittäiskaupan kauppatavat, sopimuskäytännöt ja sisäinen tulonjako tulee saada läpinäkyviksi ja oikeudenmukaisiksi. Käytännöistä tulee myös olla saatavissa riittävästi tietoa.

Metsälakia ja metsänhoitoyhdistyslakia ollaan parasta aikaa uudistamassa. Metsälain uudistuksessa järjestön keskeinen tavoite on metsäomistajien metsänhoitotoimiin liittyvän valinnanvapauden lisääminen ja turhan byrokratian vähentämien. Metsänhoitoyhdistyslain tulevat muutokset merkitsevät uudenlaista metsänomistajien järjestäytymisen alkua. MTK korostaa, että metsänhoitoyhdistysten strateginen ja operatiivinen kehittäminen ei kuulu valtiovallalle, vaan se on metsäomistajien oma asia.

Liittokokoukseen osallistuu kuutisensataa maatalouden, metsätalouden ja maaseutuyrittäjyyden keskeistä luottamus- ja toimihenkilöä.

Tietoa MTK:n liittokokouksesta ja linkki liittokokouksessa käsitteillä olevaan, järjestön Vihreää kasvua ja menestystä maalle -liittokokousasiakirjaan: http://www.mtk.fi/ajankohtaista/teemat/liittokokous_2012/

Lisätietoja
Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja, p. 050 341 3167
Antti Sahi, MTK:n toiminnanjohtaja, p. 0400 804 496
Klaus Hartikainen, MTK:n viestintäjohtaja, p. 040 169 2060


Lisää aiheesta palvelussamme

  • MTK:n liittokokous Savonlinnassa 28.-29.6.2012
    mtk.fi
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää