Jordbrukslinjen

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Johan Åberg

linjedirektör

+35820 4132 415

+35840 5233 864

Johanna Andersson

sakkunnig

+35820 413 2477

+35840 824 5522

Tiina Kananen

assistent

+35820 413 2923

+35840 920 9723

Juha Lappalainen

forskningschef

jordbrukets inkomst- och strukturpolitik, statistik och forskning

+35820 413 2415

+35840 546 6675

Antti Lavonen

växtodlingsombud

sockerbeta, potatis

+35820 413 2462

+35840 558 0512

Mari Lukkariniemi

+35840 171 9070

Maire Lumiaho

+35820 413 2359

Marjukka Mattio

mjölkombudsman

mjölkproduktion

+35850 533 8924

Thimjos Ninios

+358 45 264 7131

Saara Patama

sakkunnig

+35844 0539 285

Jukka Rantala

expert

+35820 413 2350

+35840 715 8710

Max Schulman

spannmålsombud

spannmål, maltkorn, oljeväxter, gmo

+35820 413 2414

+35840 825 2112

Heidi Siivonen

+35820 413 2925

+35840 568 8802

Leena Suojala

sakkunnig

produktionsdjurs hälsa och välmående, veterinärmedicin, livsmedelshygien

+35820 413 2377

+35840 779 2945

Marica Twerin

jurist

jordbrukslagstiftningen

+35820 413 2381

+35840 183 9722

Mika Virtanen

växtodlingsombud

trädgård, utsäde

+35820 413 2468

+358400 544 728