Ledning

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Juha Marttila

1:e direktionsordförande

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

verksamhetsledare

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Markus Lassheikki

utvecklingsdirektör

+358 20 413 2481

+358 40 779 9680

Tiina Perho

+358 20 413 2334

+358 50 074 1532

Mirja Perttu

ledningens assistent

+358 20 413 2320

+358 40 544 1076

Internationella ärenden och EU-ärenden

Juha Ruippo

direktör

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

Simo Tiainen

+358 20 413 2811

+358 40 553 3131