Miljö och markanvänding

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Heikki Aro

+358 50 593 9393

Anna-Rosa Asikainen

jurist

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

Anssi Kainulainen

energiexpert

energipolitik, energimarknader, bioenergi, internationell klimatpolitik

+358 50 596 1541

Airi Kulmala

expert

vattenskydd inom jord- och skogsbruket, miljötillstånd (stall), återanvändning av näringsämnen, BFFE

+358 40 075 5454