Miljö och markanvänding

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Liisa Pietola

miljödirektör

miljö, naturskydd, markanvänding, klimat och luftkvalitetet, vatten, biodiversitet, cirkulär ekonomi, hållbar utveckling och miljöansvar, internationella ärenden

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Anna-Rosa Asikainen

jurist

+35820 4132454

+35840 920 9858

Jenna Bergholm

+35820 413 2007

+35850 407 8543

Anssi Kainulainen

energiexpert

energipolitik, energimarknader, bioenergi, internationell klimatpolitik

+358 50 596 1541

Minna Keränen

assistent

+35820 413 2451

+358500 436 638

Eveliina Kiiski

+35820 413 2004

Leena Kristeri

jurist

lagstiftning om markanvänding, planerig av markanvändning och bygglag, inlösnings- och ersättningsärenden, rekommendationsavtal

+35840 507 4088

Airi Kulmala

expert

vattenskydd inom jord- och skogsbruket, miljötillstånd (stall), återanvändning av näringsämnen, BFFE, allmänna miljöfrågor inom jord- och skogsbruket

+358400 755 454

Minna Ojanperä

jurist

miljöskydd och miljötillstånd, klimatpolitik, vattenförsörjning och grundvatten, miljöansvar

+35840 671 9536