Kommunikation

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Jussi Martikainen

+358 40 755 7829

Henrietta Dahlman

Kommunikationsexpert

MTK Hankinnat

+358 40 920 9877

Juho Hämäläinen

kommunikationsexpert

+358 50 553 9176

Iida Jäykkä

+358 50 325 9609

Heidi Siivonen

+358 20 413 2925

+358 40 568 8802

Kaija Stormbom

kommunikationsexpert

jordbruk, landsbygdsföretagsamhet och livsmedel

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

Sofia Tuisku

kommunikationsexpert

+358 50 406 2226