Kommunikation

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Klaus Hartikainen

kommunikationsdirektör

+35820 413 2316

+35840 169 2060

Henrietta Dahlman

Kommunikatör

Sociala medier, digital kommunikation, grafisk profil

+35820 413 2367

+35840 920 9877

Katariina Latva

+35850 571 3535

Anne Rauhamäki

kommunikationsplanerare

Skog och miljö

+35820 413 2384

+35840 820 7867

Kaija Stormbom

kommunikationsplanerare

jordbruk, landsbygdsföretagsamhet och livsmedel

+35820 413 2385

+35840 848 9559