Organisationsgrupp

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi

Matti Voutilainen

organisationsdirektör

+35820 413 2476

+358400 672 807

Sakari Alasuutari

+35820 413 2573

+35840 920 9732

Merja Elomaa

kommunikatör

medlemskommunikation

+35820 413 2323

+35840 661 8699

Anna-Liisa Knuuti

+35820 413 2401

+35840 128 1299

Matti Rehula

050 470 7877

Susanna Palkkimäki

Perhevapaalla 20.9.2021 ->

Meri Remes

ombud för landsbygdens unga

+35840 532 9636