Takaisin MTK:n ja yhteistyökumppaneiden tilannekuvakysely huoltovarmuudesta: Alkutuotannossa huoli työvoimasta, heikkenevästä talous- ja rahoitustilanteesta sekä suojavarusteiden, torjunta-aineiden ja varaosien saannista

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n ja yhteistyökumppaneiden tilannekuvakysely huoltovarmuudesta: Alkutuotannossa huoli työvoimasta, heikkenevästä talous- ja rahoitustilanteesta sekä suojavarusteiden, torjunta-aineiden ja varaosien saannista

03.04.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kartoitti huoltovarmuuteen liittyvää tilannekuvaa kyselyllä alkutuotannon yrityksille eri tuotannonaloilla. Kysely toteutettiin yhteistyössä Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC:n, Kauppapuutarhaliiton, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liiton sekä Suomen Kalankasvattajaliiton kanssa. Alkutuotannossa tämän hetken suurin huoli on kausityövoiman saatavuus. Yrittäjillä on vastausten perusteella huolta myös suojakäsineiden ja hengityssuojaimien (41 % vastanneista) sekä torjunta-aineiden ja kemikaalien saatavuudesta (30 % vastanneista). Huolta aiheuttaa myös traktoreiden, koneiden ja laitteiden varaosien saatavuus (29 % vastanneista), joka on heikentynyt lentorahdin vaikeutumisen myötä, sekä yritysten heikkenevä talous ja rahoitus. Kysely toteutettiin 24.3-26.3.2020 osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa ja siihen vastasi 360 jäsenyritystä ympäri maata.

- Varautuminen varaosahuollon hidastumiseen on syytä ottaa huomioon pian käynnistyviä maatalouden kevättöitä ajatellen, sillä aiempi yli yön -varaosatoimitus saattaa tälläkin hetkellä kestää jopa viikon, sanoo MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki.

Kyselyn tulosten perusteella koronatilanne ei ainakaan toistaiseksi näyttäisi aiheuttavan kovin paljoa huolta maatalouden tarvitsemien perustuotantopanosten kuten siementen, lannoitteiden ja eläinrehun riittävyydestä seuraavan kuuden viikon ajalle.

Eri tuotantoalojen välillä on kuitenkin eroja. Esimerkiksi avomaan vihannesviljelyssä ja puutarhatuotannossa huolta aiheuttaa kausityövoiman saatavuuden lisäksi erikoissiementen ja puutarhatuotannossa myös pakkausmateriaalien heikentyvä saatavuus.

Kalankasvatuksen 2-3 vuoden tuotantokierrossa elävän kalan ja mädin siirrot poikaslaitoksilta jatkokasvatukseen ovat juuri alkamassa. Mikäli koronatilanteen aiheuttamiin kuljetushaasteisiin ei löydy ratkaisuja nopeasti, kestää tilanteen korjaaminen todella pitkään.

Yritykset ovat ryhtyneet erilaisiin toimiin tuotantonsa jatkuvuuden varmistamiseksi. Monet toimet, joilla pyritään estämään tartunnan leviäminen yrittäjiin ja työntekijöihin, ovat hyvällä tasolla. Yritysten materiaalinen varautuminen ei kuitenkaan ole yhtä hyvällä tasolla. Kolmasosa yrityksistä kertoo hankkineensa tarvittavat suojavälineet ja -vaatteet yrittäjiä, työntekijöitä ja välttämättömiä vierailijoita varten. Nopeasti heikentynyt kauppasaatavuus vaikeuttaa kuitenkin suojavälinetilanteen kuntoon saattamista.

Neljäsosa yrityksistä on varautunut tuotantopanosten saatavuusongelmiin lisäämällä varastoja, kuten polttoainetta, lannoitteita, kemikaaleja ja siemeniä. Alle neljäsosa yrityksistä on onnistunut selvittämään varahenkilön siltä varalta, että yrittäjä sairastuu tai joutuu karanteeniin. Tuotannon varautumissuunnitelmien laatimien on vielä alkutekijöissään. Vain reilu kymmenen prosenttia vastaajista on laatinut kirjalliset toimintaohjeet varahenkilöille.


Markus Lassheikki

johtaja, strategia ja huoltovarmuus

+358 20 413 2481

+358 40 779 9680