Takaisin Kysely maa- ja puutarhatiloille: Vajaa viidennes tarvitsee kausityövoimaa heti – nopeat ratkaisut tarpeen

Tiedote – Yrittäminen

Kysely maa- ja puutarhatiloille: Vajaa viidennes tarvitsee kausityövoimaa heti – nopeat ratkaisut tarpeen

26.03.2020

Kausityövoiman saatavuus on yksi koronakriisin aiheuttamista isoimmista hankaluuksista maaseudun elinkeinoille. Maa- ja puutarhatiloille lähetetyllä kyselyllä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK selvitti kausityövoiman tarvetta yhteistyössä ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n, Kauppapuutarhaliiton ja Hedelmän ja Marjanviljelijäin liiton kanssa. Vastauksista käy ilmi, että tiloista 18 prosenttia kertoi tarvitsevansa työvoimaa jo maaliskuussa. Suurin tarve on heinäkuussa, jolloin lähes kaikki vastanneet tarvitsevat kausityövoimaa. Kyselyn otokseen vastanneiden tarve tuolloin on yli 14 000 työntekijää ja kokonaistarve kaikilla tiloilla huomattavasti suurempi. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 836 tilaa ympäri Suomen. 

Työvoiman saantia koskevilla päätöksillä on kova kiire. Muutamille tiloille päätökset tämän kauden tuotannolle ovat jo myöhässä. Välittömiä päätöksiä tarvitaan 28 prosentilla tiloista. Tilat kokevat, että työvoiman saantia voitaisiin edistää useilla eri keinoilla. 

Kausityövoima on tärkeää maatalouden kaikille tuotantosuunnille. Ilman kausityövoimaa suuri osa sadosta jää tuottamatta tai korjaamatta. Moni yritys on kyselyn perusteella vaarassa lopettaa pysyvästi. 

Yrittäjät arvioivat kyselyssä myös vaikutuksia, jos kausityövoimaa ei saada. Yleisimpiä arvioita olivat että: 
•    yritystoiminta loppuu pysyvästi joko heti tai konkurssin kautta 
•    sato jää osin tai kokonaan tuottamatta tänä vuonna 
•    sato jää peltoon 
•    konkurssi  
•    tilat tekevät itse niin paljon kuin pystyvät 
•    tuleva siementuotanto vaarantuu 
•    tämä kausi peruuntuu ja vaikuttaa myös tuleviin vuosiin. 

Suuri osa kausityövoimasta majoittuisi tiloilla. Vastanneet nostivat esille, että tilat pystyvät hoitamaan tarvittavat karanteenit. Lisäksi ulkomaista työvoimaa on pidetty karanteenin kannalta helpompana, koska heillä on vähemmän sosiaalisia kontakteja alueella. 

Kysely toteutettiin 22.- 25.3.2020 suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkieliseen kyselyyn vastasi 758 vastaajaa ja ruotsinkieliseen 78 vastaajaa. Yhteensä vastauksia tuli 836 ympäri Suomea. Vaikka vastauksia tuli paljon, kysely ei kata kaikkia Suomen tiloja, vaan on otos. Tämä tulee huomioida etenkin tarvittavien työntekijöiden kokonaismäärää tarkastellessa. 

Kyselyn tulokset kausityövoiman tarpeesta maa- ja puutarhatalouden yrityksissä täältä.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, 040 502 6810
 Suositellut artikkelit

MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylien yhteinen Töitäsuomesta.fi -palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Maksuttomaan palveluun on rekisteröitynyt jo 5 500 työtä hakevaa ja -tarjoavaa. Viimeisen 28 päivän aikana...

Koronakriisi lisää maaseudun työvoimapulan vaikeuskerrointa. Maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK etsivät yhdessä ratkaisuja maaseudun...

MTK:n johtokunta vaatii elintarviketeollisuudelta selkärankaa. Tulevan satokauden tilanne ja kotieläintuotannon kustannukset eivät ole vielä tiedossa, joten loppusyksyn hintoja on mahdoton antaa niin...

Koronapandemian seurauksena maailmanmarkkinoilla on nähtävissä valkuaiskasvien markkinahäiriöitä. Niin soijan kuin rapsinkin saatavuuteen voi tulla haasteita. Öljykasvien satoennuste Euroopan alueella ei lupaa...

Koronakriisi vaikuttaa tuleviin urheilusarjoihin ja -seurojen toimintaan. Moni urheilija etsii väliaikaisesti muuta toimintaa. Esimerkiksi jalkapalloseura AC Oulussa on joutunut uuden tilanteen eteen, kun joukkueen...

Työvoiman saanti etenkin maaseudun kausityöhön on koronakriisin vuoksi uhattuna. Tämä uhkaa maaseudun yritysten lisäksi myös suomalaisen ruuan saantia sekä elintarvikeketjun toimivuutta. Myös metsätaloudessa...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on äärimmäisen huolestunut tulevasta satokaudesta ja maataloutemme näkymistä koronakriisin vallitessa. Vaikka kotimaisen ruuan kysyntä kaupoissa on kasvanut, se ei...

MTK vaatii nopeita toimia kausityövoiman varmistamiseksi alkavan satokauden töihin sekä rahoituksen varmistamista myös yrityksille, jotka eivät ole nykysäännöin Finnveran ja Business Finlandin kriisiapuun...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan kausityöntekijöiden saamisesta maa- ja puutarhatiloille tänä keväänä. Ulkomailta saapuvien kausityöntekijöiden maahan saaminen on vaarassa koronaviruksen...