Takaisin MTK, SLC, MTA ja Teollisuusliitto vaativat nopeita toimia työvoiman saannin turvaamiseksi

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK, SLC, MTA ja Teollisuusliitto vaativat nopeita toimia työvoiman saannin turvaamiseksi

25.03.2020

Työvoiman saanti etenkin maaseudun kausityöhön on koronakriisin vuoksi uhattuna. Tämä uhkaa maaseudun yritysten lisäksi myös suomalaisen ruuan saantia sekä elintarvikeketjun toimivuutta. Myös metsätaloudessa työvoimavaje on pahenemassa.
MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC, Maaseudun Työnantajaliitto MTA  ja Teollisuusliitto vetoavat maan hallitukseen, että se tekee asiassa nopeita päätöksiä. Koronakriisi on vaikeuttamassa huomattavasti normaalivuotena käytettävän ulkomaisen työvoiman käyttöä. 

- Nyt tarvitaan rohkeita ja nopeita päätöksiä, joilla voidaan edistää myös kotimaisen työvoiman käyttöä maaseudun yrityksissä. Päätavoite on mahdollistaa kotimaisen työvoiman työllistyminen, mutta myös käyttää fiksusti maassa jo olevaa ulkomaista työvoimaa. Yritysten käynnissä pitäminen on myös kansantalouden etu, järjestöt toteavat yhteisessä kannanotossaan.

MTK, SLC, MTA ja Teollisuusliitto esittävät ratkaisuksi seuraavaa 8-kohtaista työkalupakettia:

1.    Työttömyysetuutta maksetaan maaseudun kausityöhön työllistyneille työsuhteen alkamisen jälkeen kuukauden ajan ilman, että kyseisellä ajalla maksettu palkka vaikuttaa päivärahaan vähentävästi.
2.    Korotetaan palkkatuki kaikilta 50 prosenttiin ja ulotetaan koskemaan myös lomautettuja.
3.    Otetaan määräaikaisesti käyttöön palkkatuki myös nuorille ja opiskelijoille sekä kotiutuville varusmiehille.
4.    Autetaan te-hallintoa ohjaamaan lomautettuja tai esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksista kesken kauden irtisanottuja työllistymään maaseutuelinkeinoihin.
5.    Mahdollistetaan, että Suomessa ”kausityöluvalla” (todistus, tai -oleskelulupa,) olevat matkailun kausityöntekijät voisivat siirtyä maaseudun töihin suoraan, tai ainakin nopeasti hakea jatkolupaa uusille työnantajille.
6.    Poistetaan liikkuvuusavustukselta työsuhteen vähimmäiskesto.
7.    Säädetään elintarvikeketjun alkutuotannon työt määräaikaisesti työkokeilu -nimikkeellä työllistymistä edistäväksi palveluksi.
8.    Maaseudun majoituskuluja varten säädetään määräaikainen majoittumiskorvaus, 20 euroa vuorokaudessa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
Puheenjohtaja Riku Aalto, Teollisuusliitto, 0400 711 072
Puheenjohtaja Mats Nylund, SLC, 050 512 2191
Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, 040 502 6810
Sektorijohtaja Marko Rosqvist, Teollisuusliitto, 050 303 9275
Toimitusjohtaja Kristel Nybondas, Maaseudun Työnantajaliitto, 09 725 04 500