Takaisin MTK edellyttää hallitukselta ruuantuotannon valmius- ja pelastuspakettia - kevään kylvöt, alkutuotannon jatkuvuus ja sadonkorjuu varmistettava

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK edellyttää hallitukselta ruuantuotannon valmius- ja pelastuspakettia - kevään kylvöt, alkutuotannon jatkuvuus ja sadonkorjuu varmistettava

24.03.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on äärimmäisen huolestunut tulevasta satokaudesta ja maataloutemme näkymistä koronakriisin vallitessa. Vaikka kotimaisen ruuan kysyntä kaupoissa on kasvanut, se ei paranna tilojen taloutta. MTK esittää hallitukselle pelastus- ja valmiuspakettia, jonka sisältämillä työkaluilla pyritään varmistamaan maatilojen tuotannon jatkuminen, investoinnit, tukijärjestelmän ja markkinoiden kannustavuus sekä viljelijöiden työssä jaksaminen tulevan satokauden alla.

- Tuleva satokausi on ratkaiseva huoltovarmuudellemme. Suomalainen maatalous on tällä hetkellä erittäin herkässä tilanteessa. Kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt. Poikkeustilanne aiheuttaa vakavan häiriötilan ja isoja riskejä, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.  
 
Osa maatiloista on jo menettänyt markkinansa ravintoloiden ja matkailun kysynnän loppuessa. Koko elinkeinoon iskee se, että kansainväliset ja kotimaiset ruokaverkostot häiriintyvät, eivätkä toivu entiselleen pitkään aikaan. Odotettavissa on, että maataloudelle tärkeiden tuotantopanosten, tarvikkeiden ja investointihyödykkeiden hinnat nousevat ja niiden saatavuuteen tulee ongelmia. 

Suomen hallitus on reagoinut nopeasti, jotta yritysten rahoitus turvataan poikkeusoloissa. Puheenjohtaja Marttila muistuttaa, että maatilat ovat pääosiltaan näiden turvaverkojen ulkopuolella. Ala tarvitsee oman ohjelmansa nopealla aikataululla. Kevään kylvöt ovat kohta käsillä. 

MTK esittää vahvoin perustein ruuantuotannon laajaa pelastus- ja valmiuspakettia, jolla varmistetaan tulevan satokauden onnistuminen ja varaudutaan moniin pitkävaikutteisiin maataloutta kohtaaviin riskeihin. Kansaisten ruokaturvaa ei tule vaarantaa missään olosuhteissa.  

Pelastus- ja valmiuspaketin keskeiset toimenpiteinä MTK edellyttää, että:  

1. Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraa on pääomitettava 200 miljoonalla eurolla, ja muu rahoitus on turvattava kaikissa tilanteissa maatiloille.  

2. Maatalouden tukijärjestelmä on kohdennettava ja joustavoitettava kriisitilanteen edellyttämällä tavalla. Valkuais- ja öljykasvien sekä muiden erikoiskasvien viljelyhalukkuus on turvattava lisätuella omavaraisuusasteen nostamiseksi.  

3. Toimivat maataloutuotemarkkinat on turvattava viljelijöille menekkiriskin turvaavilla järjestelyillä esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen kautta.  

4. Työvoiman saatavuus ja viljelijöiden työkunto ja -terveys on varmistettava.  

Arvio paketin kustannuksista on noin 330 miljoonaa euroa.

-Paketti ei varmista, että kaikki sujuu häiriöttä, mutta nyt on tärkeää lähettää signaali siitä, että kevätkylvöt kannattaa tehdä ja maataloutta voi nykyoloissa jatkaa, Marttila sanoo. 
 
MTK:n esitys kokonaisuudessaan on luettavissa täältä. 
 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167