Takaisin Lomituspalveluissa varauduttava koronapandemiaan – STM:n valmistauduttava toimiin

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Lomituspalveluissa varauduttava koronapandemiaan – STM:n valmistauduttava toimiin

02.04.2020

Ruuantuotanto on tärkeä osa huoltovarmuutta. Ruuantuottajan sairastuessa ovat lomituspalvelut ja niiden toimivuus elintärkeä turvaverkko maatiloilla. MTK neuvotteli tänään 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. MTK vaatii, että lomituspalveluissa varaudutaan koronapandemiaan lakimuutoksin ja joustavin käytännöin sekä ohjeistuksin. MTK:n mielestä lomituspalvelut tulisi ulottaa myös tiettyihin karanteenitilanteisiin, jotta lomittajan työturvallisuus tilalla voidaan taata. 

Lisäksi palvelumaksujen hinnoittelulla tulee varmistaa se, että maatiloilla pystytään käyttämään myös sijaisapupalvelua. Lomitettavien töiden joustavoittaminen sekä vuosiloman siirtämismahdollisuus riittävän työvoiman turvaamiseksi sairaus- ja karanteenitilanteissa on välttämätöntä.

MTK:n esitykset ovat osa ruuantuotannon pelastus- ja valmiuspakettia, joka julkistettiin 24.3.2020. 

Lisätietoja:
Kati Partanen, MTK:n johtokunnan jäsen, 040 522 9872