null MTK:n ruuantuotannon pelastus- ja valmiuspaketti - miten varmistamme kevään kylvöt ja syksyn sadonkorjuun?

Uutinen – Kotimainen ruoka

MTK:n ruuantuotannon pelastus- ja valmiuspaketti - miten varmistamme kevään kylvöt ja syksyn sadonkorjuun?

31.3.2020

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa valtavan häiriötilan kotimaiseen kysyntään sekä ulkomaankauppaan. Ruokaturvan merkitys korostuu poikkeusoloissa ja käsillä on vuoden tärkein aika ruokaturvan varmistamisen kannalta, eli uusi satokausi. Voidaan ennakoida, että poikkeustilanne jatkuu vähintään kesäkuukausille. Todennäköistä on myös se, että kansainväliset ja kotimaiset ruokaverkostot eivät toivu entiselleen vielä pitkään aikaan. 

Maatalouden kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja maatalouden myyntituotteiden hintakehitys on ollut epäsuotuisa verrattuna tärkeiden tuotantopanosten hintakehitykseen.  

Edellä mainitun takia MTK on esittänyt ruuantuotannon laajaa pelastus- ja valmiuspakettia, jolla varmistetaan tulevan satokauden onnistuminen ja varaudutaan moniin pitkävaikutteisiin maataloutta kohtaaviin riskeihin. Arvio toimenpiteiden kustannuksista on noin 330 miljoonaa euroa. 

MTK:n esitys ei varmista, että kaikki sujuu häiriöttä, mutta edellä mainitut toimenpiteet olisivat tärkeä signaali siitä, että kevätkylvöjä kannattaa tehdä ja maataloutta voi nykyoloissa jatkaa. MTK seuraa jatkossakin tiiviisti koronaepidemian vaikutuksia niin tilatason tuotannossa kuin markkinoilla yleisemminkin ja tekee tarpeen mukaan uusia täydentäviä esityksiä. Valmistelutyö toimenpiteiden toteuttamiseksi on aloitettu yhdessä hallinnon kanssa. Johan Åberg

maatalousjohtaja

+35820 4132 415

+35840 5233 864

Suositellut artikkelit

Ruuantuotanto on tärkeä osa huoltovarmuutta. Ruuantuottajan sairastuessa ovat lomituspalvelut ja niiden toimivuus elintärkeä turvaverkko maatiloilla. MTK neuvotteli tänään  sosiaali- ja...