Takaisin Opiskelijat maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalveluiden tueksi korona-aikana - Työskentely maatilalla tuo opiskelijoille tärkeää työelämäkokemusta ja voi kerryttää opintoja

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Opiskelijat maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalveluiden tueksi korona-aikana - Työskentely maatilalla tuo opiskelijoille tärkeää työelämäkokemusta ja voi kerryttää opintoja

20.03.2020

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu tai lomitusapua ei ole saatavissa. Maatalousalalla puhalletaan yhteen hiileen. 

Maatilojen lisätyövoiman tarpeen ennakoidaan lisääntyvän koronatilanteesta johtuen. Apua tarvitseville maatilayrittäjille tarjotaan nyt apua yhdessä luonnonvara-alan oppilaitosten ja maatalousylioppilaiden kanssa. Alan ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ja yliopisto mahdollistavat maatiloilla työskentelyn sisällyttämistä opintoihin. Opiskelijoille järjestely tuo mahdollisuuden jatkaa opintoja poikkeustilanteessa. Vastavalmistuneet saavat mahdollisuuden työllistyä alalla. 

–  Elintarvikeala on yhteiskunnan kriittinen ala ja sen toiminta on turvattava kaikissa tilanteissa. Koska huoli ulkopuolisen työvoiman saannista alkutuotannon yrityksiin ja maatiloille on nyt suurta, on opiskelijoiden apu maatiloilla ja maatilayrityksissä ensiarvoisen tärkeää, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– On hienoa, että oppilaitokset ja opiskelijat ovat olleet tässä liikkeellä ja lähteneet etsimään ratkaisuja akuuttiin tilanteeseen. Nyt tarvitaan luovuutta ja joustavia malleja, opiskelijoiden turvallisuudesta samalla huolehtien. Kaikki voittavat, kun opiskelijat voivat kartuttaa osaamista maatiloilla ja samalla auttaa elintarviketuotantoa poikkeustilanteessa, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Huoli maatilayrittäjien jaksamisesta on yhteinen

Huoli maatilayrittäjien jaksamisesta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa on saanut maatalousalan toimijat etsimään ratkaisua tilanteeseen. Huomattava osa maatilayrittäjistä kuuluu riskiryhmään.

– Yksittäiselle maatalousyrittäjälle oma tai työntekijän sairastuminen voi merkitä työkuorman huomattavaa lisäystä tai jopa maatilan toimintakyvyn lamaantumista. Tätä tilannetta kukaan ei halua. Siksi teemme laaja-alaisesti yhteistyötä, jotta tarvittava työvoima voidaan varmistaa. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden terveys ja koronan aiheuttamat rajoitukset tietysti huomioiden, ministeri Leppä painottaa.

–  Kriisi muistuttaa meitä kaikkia tärkeistä perusarvoista ja ruuantuotannon välttämättömyydestä. Tarjoamalla työvoimaa haluamme tukea viljelijöiden jaksamista ja olla mukana turvaamassa ruuantuotannon toimivuus koronaepidemian aikana, viljelijää ei jätetä, painottaa maatalousylioppilaiden ainejärjestö Sampsa ry:n puheenjohtaja Katariina Latva. 

Töitäsuomesta.fi -palvelu toimii yhteisenä alustana

Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta on mahdollista ilmoittautua avun antajaksi ja saada lisätyövoimaa paitsi maatiloille myös hevostiloille ja puutarha- ja viheralalle. Lisätyövoimaa tarjotaan kahdella tasolla: osana opintoja tehtävää työtä tai rahakorvausta vastaan. Avun aikana on toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Apua tarjoavat yli 18 vuotta täyttäneet opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat jättää yhteystietonsa palveluun perjantai-iltapäivästä 20.3. lähtien. Apua tarvitsevat maatilayrittäjät ja hevosalan yrittäjät sekä puutarha- ja viheralan yrittäjät voivat hakea auttavia käsiä töitäsuomesta.fi -palvelusta 24.3. alkaen. Yrittäjät voivat myös olla suoraan yhteydessä oman alueensa oppilaitoksiin. Myös maatalousylioppilaiden omistama Tähkä-osuuskunta välittää lisätyövoimaa. Yhteystiedot tästä:

Opiskelijoiden työskentely toteutetaan osana opetustoimintaa silloin kun se sovitaan suoritettavaksi harjoitteluna, oppisopimuksena tai koulutussopimuksena. Tästä vastaa kukin opiskelija ja oppilaitos itse. Mikäli työskentelyä ei ole sovittu osana opiskelua, on kyse työsuhteisesta toiminnasta, jolloin vastuut ja velvoitteet ovat työnantajalla ja työntekijällä.

Valtioneuvosto on 17.3.2020 suosittanut, että työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työharjoittelua sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut koulutuksen järjestäjille ohjeita työelämässä oppimisen toteuttamisesta poikkeusoloissa (https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen).

Lomituspalvelut voivat tarvittaessa hankkia edellä mainitun palvelun kautta lisätyövoimaa silloin, kun opiskelijan ammattitaito on riittävä lomitustyöhön. Tällöin kyse on työsuhteisesta toiminnasta.

Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen nimetyt yhteyshenkilöt sekä maataloustieteiden opiskelijoiden työvoimaa koordinoiva osuuskunta TÄHKÄn yhteystiedot tästä.

---

Yhteistyössä ovat luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, maatalousylioppilaiden ainejärjestö Sampsa ry ja maatalousylioppilaiden omistama Tähkä osuuskunta, Agronomiliitto, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

MTK:n perustama töitäsuomesta.fi -palvelun jatko kehittyy tällä hetkellä yhteistyössä MTK:n, Coreorientin, PTT:n, Suomen Kylät ry:n ja ProAgrian kanssa Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn valtakunnallisella tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella.

Lisätietoa:
Satu Haapaniemi, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi 
Susanna Aro, koulutusjohtaja, MTK, p. 040 735 2138, etunimi.sukunimi@mtk.fi 
Julia Pelin, tiedottaja Sampsa ry, p. 040 763 4004, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Mona-Anitta Riihimäki, johtaja, ARENE Luva-verkosto, p. 050 574 5102, etunimi.sukunimi@hamk.fi
Pekka Janhonen, koulutusjohtaja, Luonnonvara-alan rehtorit ry, p.  040 054 2031, etunimi.sukunimi@poke.fi
Jani Grönlund, Henkilöstöjohtaja, Tähkä osuuskunta, p. 050 912 4203, osuuskunta@tahkaosk.fi
Päivi Wallin, johtaja, Mela, p. 040 740 4728, etunimi.sukunimi@mela.fi  
https://www.mtk.fi/korona  
https://mmm.fi/korona 


Susanna Aro

johtaja, koulutus- ja tiedepolitiikka, digitalisaatio

luonnonvara-alan koulutus, tutkimuspolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus

+358 20 413 2570

+358 40 735 2138