Takaisin Kausityöntekijöiden saanti maa- ja puutarhatiloillemme uhattuna – erityistoimia tarvitaan koronan vuoksi 

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Kausityöntekijöiden saanti maa- ja puutarhatiloillemme uhattuna – erityistoimia tarvitaan koronan vuoksi 

17.03.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan kausityöntekijöiden saamisesta maa- ja puutarhatiloille tänä keväänä. Ulkomailta saapuvien kausityöntekijöiden maahan saaminen on vaarassa koronaviruksen leviämisen johdosta. Tämä uhkaa maaseudun yritysten toimintakykyä ja kotimaista alkutuotantoa. Kausityövoiman tarve on yli 16 000 kausityöntekijää. Ratkaisuksi ongelmiin MTK ehdottaa hallitukselle sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyviä uudistuksia että kotimaisen työvoiman käyttöä helpottavia uudistuksia.  

Kausityövoiman tarve on suuri maataloudessa ja erityisesti marja- ja vihannestiloilla. Kausi on juuri alkamassa. Ilman kausityövoimaa sato ja jää osittain tuottamatta. Kriittistä on sekä istutus-, kylvö- ja valmisteluvaiheen työvoima, että sadonkorjuun työvoima. MTK esittää, että koronatilanteen salliessa työvoima tulee saada Suomeen nopeasti. Aiemmin maassa olleiden ulkomailta tulevien työntekijöiden kausityöluvat tulee myöntää jatkolupina. Lupien käsittelyaikojen tulee olla korkeintaan viikko nykyisen kuukauden asemasta ja lupien hintoja tulee alentaa huomattavasti. Lisäksi edellytyksiä luvalle tulee keventää ja saatavuusharkinnasta tulee luopua. 

MTK:n mielestä Suomen tulee varmistaa, että rajojen mahdollisesti sulkeutuessa, voivat työluvan ja työoikeuden omaavat edelleen ylittää maamme rajat. Samalla tulee varmistaa, ettei taudin torjumista vaaranneta. 

MTK edellyttää, että ulkomaisten työntekijöiden joutuessa Suomeen tullessaan kahden viikon karanteeniin, maksetaan yritykselle määräaikaista karanteenitukea, jolla varmistetaan, etteivät kulut jää yrityksen taakaksi.  
 
Kotimaisen työvoiman saamiseksi MTK esittää useita toimenpiteitä. Näihin kuuluu se, että maaseudun yritysten työnantajamaksujen maksamiselle annetaan määräaikainen lykkäys.  

Maatalouden kausityön palkkatukea tulee korottaa määräaikaisesti.  Kauempana sijaitsevan työpaikan vastaanottamista helpottavaa liikkumisavustusta tulee myöntää määräaikaisesti myös alle kaksi kuukautta kestävistä työsuhteista. Nuorille ja opiskelijoille tulisi säätää määräaikainen palkkatuki kesätyöhön. 
 
MTK esittää myös, että maassa vielä mahdollisesti oleville palvelualojen kausityöntekijöille, mahdollisesti koronatilanteen myötä lomautetuksi tai työttömäksi jääville työntekijöille tai yrittäjille voitaisiin tänä vuonna tarjota maaseudun kausitöitä.  

MTK:n esitykset tarkemmin tässä

 Lisätietoja: 
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167 
Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja, 040 502 6810 
Kati Kuula, työvoimapalveluasiantuntija, 045 112 9173