Takaisin MTK tukee hallituksen linjauksia, mutta vaatii välittömästi toimia kausityövoiman varmistamiseksi ja yritysten tasapuoliseen kohteluun 

Tiedote – Yrittäminen

MTK tukee hallituksen linjauksia, mutta vaatii välittömästi toimia kausityövoiman varmistamiseksi ja yritysten tasapuoliseen kohteluun 

20.03.2020

MTK vaatii nopeita toimia kausityövoiman varmistamiseksi alkavan satokauden töihin sekä rahoituksen varmistamista myös yrityksille, jotka eivät ole nykysäännöin Finnveran ja Business Finlandin kriisiapuun oikeutettuja, jyrähtää MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

Suomen hallitus ilmoitti kriisiajan vaatimista järeistä toimista työpaikkojen ja yritysten pelastamiseksi. MTK pitää hallituksen toimenpiteitä pääosin hyvinä. Työttömyysturvan laajentaminen yrittäjiin ja työeläkemaksujen huojennukset auttavat yrityksiä ja yrittäjiä laajalla skaalalla yritysmuodosta riippumatta. 

Finnveralle, ELY-keskuksille sekä Business Finlandille annetaan huomattavasti lisää valtuuksia ja rahoitusmahdollisuuksia. Suuri osa yrityksistä ei ole kuitenkaan näihin oikeutettuja, esimerkiksi toiminimellä toimivia maaseudun yrityksiä ei näillä voida auttaa. MTK huomauttaa myös, että maataloutta auttava Makera-järjestelmä unohdettiin täysin.  

Kausityövoimaa tarvitaan nyt – yhtään keinoa ei esitetty 

MTK on esittänyt lukuisia toimenpiteitä 16 000 maaseudulla tarvittavan kausityöntekijän saamiseksi. Työvoiman tarve ruuan tuotannossa alkaa nyt peltotöiden käynnistyessä.  Yrittäjät tekevät näinä päivinä päätökset siitä, kannattaako satoa varten investoida. Varmuus kevään ja kesän työvoimasta tarvitaan nyt. Huhtikuussa ollaan jo myöhässä.  

Maassa olevat ulkomaiset työntekijät tulee saada työllistettyä nopeutetuilla prosesseilla.  Kotimaista työvoimaa on poikkeuksellisesti saatavilla, ja tämän työvoiman saamiseksi tarvitaan aktivointia, esimerkiksi päätös nuorten palkkatuesta. Kaikki työvoimaa koskevat päätökset voidaan tehdä siten, ettei koronaviruksen torjuntaa vaaranneta. 

Hallitus esitti hyviä keinoja lomautetuksi ja työttömäksi joutuneille. Puuttumaan jäivät kuitenkin keinot ohjata lomautettuja aloille, jotka kärsivät esimerkiksi ulkomaisen työvoiman puutteesta. Paketti auttaa työttömäksi, mutta ei töihin, huomauttaa Marttila ja vaatii hallitukselta välittömästi vastauksia työvoimaa koskeviin kysymyksiin. 

Hallituksen toimenpiteet ovat tältä osin yksipuolisia, eivätkä huomioi, että suomalainen yrittäjä voi joutua lopettamaan toimintansa työvoiman puuttuessa.  

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Juha Marttila 050 341 3167 
elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola 040 502 6810 Suositellut artikkelit

MTK:n hevosverkosto on erittäin huolissaan COVID-19-pandemian vaikutuksista hevosalaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pahimmillaan vaikutukset voivat olla koko hevoselinkeinolle ja...

Kausityövoiman saatavuus on yksi koronakriisin aiheuttamista isoimmista hankaluuksista maaseudun elinkeinoille. Maa- ja puutarhatiloille lähetetyllä kyselyllä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK...

Työvoiman saanti etenkin maaseudun kausityöhön on koronakriisin vuoksi uhattuna. Tämä uhkaa maaseudun yritysten lisäksi myös suomalaisen ruuan saantia sekä elintarvikeketjun toimivuutta. Myös metsätaloudessa...

MTK siirtyi poikkeusajan toimintaan reilu viikko sitten. Ihmisten kalenterit menivät uusiksi. Koronaepidemian hallinta ja vahinkojen ehkäiseminen ovat nyt kaikkein tärkeintä. Simonkadun toimisto hajautettiin...

Koronaepidemia voi aiheuttaa äkillistä avuntarvetta maaseudun yrityksille ja asukkaille. MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ry ovat päättäneet yhdessä kehittää ja laajentaa MTK:n vuonna 2018 avaamaa töitäsuomesta.fi...

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu tai lomitusapua ei ole saatavissa. Maatalousalalla...

Koronaviruksen vaikutus maaseudulla on huomattava. Maatilojen ja maaseutuyritysten tuloissa on tuotantosuunnasta riippuen suuria eroja. Siksi mahdolliset koronavaikutukset ovat tilakohtaisesti vaikeasti ennustettavia....

MTK ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry keräsivät 13.-16.3. kahdeltasadalta maaseutumatkailuyritykseltä tietoja koronaviruksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Tilanne on äärimmäisen hälyttävä, ala on...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan kausityöntekijöiden saamisesta maa- ja puutarhatiloille tänä keväänä. Ulkomailta saapuvien kausityöntekijöiden maahan saaminen on vaarassa koronaviruksen...