Takaisin Kaikki verotuksen joustot käyttöön

Uutinen – Yrittäminen

Kaikki verotuksen joustot käyttöön

18.03.2020

Koronaviruksen vaikutus maaseudulla on huomattava. Maatilojen ja maaseutuyritysten tuloissa on tuotantosuunnasta riippuen suuria eroja. Siksi mahdolliset koronavaikutukset ovat tilakohtaisesti vaikeasti ennustettavia. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että maa- ja metsätaloudenharjoittajien ja yrittäjien ennakkoverojen muutoshakemuksiin suhtaudutaan joustavasti. Vallitsevassa tilanteessa kannattaa ottaa kaikki verotuksen joustot käyttöön, kehottaa MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.  

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. 

- Voit tarkistaa ennakkoverosi ja hakea muutosta. Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Tässä nimenomaisesti maa- ja metsätaloudenharjoittajan kannattaa olla ajoissa aktiivinen, Sipilä muistuttaa.  

Ennakkoperintä

Ennakonkanto koskee maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta saatua tuloa sekä muun tulonhankkimistoiminnan tuloa, kuten vuokraustoiminnan ja omaisuuden luovutusvoiton tuottamaa tuloa. Ennakko otetaan lopullisessa verotuksessa huomioon jo tapahtuneena verojen ja maksujen suorituksena. Verohallinto tekee vuosittain päätöksen ennakonkannon perusteista. Ennakonkannon perusteeksi pantavaa tuloa korotetaan, alennetaan tai pidetään ennallaan suhteessa viimeksi toimitetun verotuksen verotettavaan tuloon.

Verohallinto voi muuttaa tai poistaa ennakon viran puolesta verovelvollista kuulematta tai verovelvollisen vaatimuksesta, jos ennakko on jäänyt määräämättä tai se on määrätty liian suureksi tai pieneksi. 

- Verohallinto voi verovelvollisen vaatimuksesta tehdä päätöksen verovuoden ennakon määräämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinto voi määrätä tai korottaa ennakon verotuksen päättymiseen saakka myös muun kuin ennakonkannon alaisen tulon perusteella, jos verovelvollinen esittää tätä koskevan vaatimuksen verovuoden päättymisen jälkeen, sanoo Sipilä. Timo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179

aiheet: verotus, korona, koronavirus, ennakkovero, ennakonkanto, verohallinto, verojousto, veromuutos


Suositellut artikkelit

Koronaepidemia voi aiheuttaa äkillistä avuntarvetta maaseudun yrityksille ja asukkaille. MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ry ovat päättäneet yhdessä kehittää ja laajentaa MTK:n vuonna 2018 avaamaa töitäsuomesta.fi...

MTK vaatii nopeita toimia kausityövoiman varmistamiseksi alkavan satokauden töihin sekä rahoituksen varmistamista myös yrityksille, jotka eivät ole nykysäännöin Finnveran ja Business Finlandin kriisiapuun...

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu tai lomitusapua ei ole saatavissa. Maatalousalalla...

Suomen hallitus esitti laajaa pakettia auttamaan yrittäjiä yli koronakriisin. Linjaukset ovat oikeansuuntaisia, ja MTK antaa niille tukensa. Suuri osa keinoista toimii kaikilla yrittäjillä. Samalla pitää kuitenkin...

MTK ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry keräsivät 13.-16.3. kahdeltasadalta maaseutumatkailuyritykseltä tietoja koronaviruksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Tilanne on äärimmäisen hälyttävä, ala on...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan kausityöntekijöiden saamisesta maa- ja puutarhatiloille tänä keväänä. Ulkomailta saapuvien kausityöntekijöiden maahan saaminen on vaarassa koronaviruksen...