Takaisin Hallituksen yrittäjyyslinjauksiin tarvitaan maaseutulisäyksiä – nyt osa yrityksistä jäämässä avun ulkopuolelle

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Hallituksen yrittäjyyslinjauksiin tarvitaan maaseutulisäyksiä – nyt osa yrityksistä jäämässä avun ulkopuolelle

18.03.2020

Suomen hallitus esitti laajaa pakettia auttamaan yrittäjiä yli koronakriisin. Linjaukset ovat oikeansuuntaisia, ja MTK antaa niille tukensa. Suuri osa keinoista toimii kaikilla yrittäjillä. Samalla pitää kuitenkin huomata, että tarkennuksia tarvitaan. Esimerkiksi maaseudun yritysten tilannetta tulee pohtia tarkemmin. Maaseudullakin maksuvalmiudesta ja rahoituksesta huolehtiminen on keskeistä. Miten maa- ja metsätalouden lisäksi kriisin yli selviää maaseutumatkailu, lähiruoka ja pienimuotoinen jalostustoiminta.  Aivan oma lukunsa on 16 000 ulkomaisen työntekijän tarve.  MTK esitti aiemmin kausityövoiman saatavuuden turvaamiseen liittyviä keinoja. Esitykset MTK:n verkkosivuilla

Hallituksen tulee muistaa, että apukeinojen tulee olla eri yritysmuotojen käytössä, eikä vain esimerkiksi yhtiöiden. Konkreettinen esimerkki on Business Finlandin käyttäminen yritysten tukemissa. Hallitus päätti hyödyntää Business Finlandia muun muassa matkailutoimialan auttamisessa. Apu tulee todella tarpeeseen, koska maaseutumatkailuyritykset menettivät kriisin takia koko kevään ja kesän tilauskannan yhdessä päivässä. 

Valitettavasti Business Finlandin säännöt eivät mahdollista henkilöyritysten rahoittamista. Suomi on nyt täynnä yrityksiä, joiden yritysmuoto on ”väärä”. Business Finlandin säädökset tulee välittömästi muuttaa kaikille yrityksille sopivaksi. Sama koskee myös Finnveraa, joka voi takauksilla auttaa pulassa olevaa yritystä. 

Finnveran rinnalla hallituksen on hyvä huomata, että Makera taipuu sujuvasti maatalouden tarpeisiin ja sitä pääomittamalla voidaan maataloutta auttaa kriisin yli. Pankeilta ymmärrystä yrityksille tuntuu onneksi löytyvän, ja pian myös selviää, tarvitaanko pankeilta erityinen maatilarahoitustyökalu. Makeran valtiontakausjärjestelmän enimmäisrajaa nostamalla liikkumatilaa saataisiin äkkiä. 

Hallitus toi keinona esille myös TyEL- ja YEL-maksujen maksujärjestelyt. MTK on muistuttanut, että MYEL tulee huomioida vastaavasti esimerkiksi korkojen osalta. Hyvä ajatus hallitukselta on myös ottaa käyttöön ELY- keskusten kautta myönnettävä elinkeinorahoitus (de minimis) pk-yrityksille. Päätösten mukaan tämä rahoitus suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Jälleen hallituksen pitää huomata, että maatalouden de minimis -tuet on myös otettava käyttöön ja jos tarpeen, komission nostaa de minimis rajaa väliaikaisesti.  
 
Hallituksen linjauksia kuunnellessa oli hyvä huomata päättäjien luottamus siihen, että EU-notifiointia vaativa tukiohjelma vaikeuksissa oleville yrityksille täydentämään ja laajentamaan edellä ehdotettuja toimenpiteitä saataisiin Brysselissä nopeasti läpi. Maataloudelle luultavasti tarvitaan oma tarkastelunsa, koska EU:ssa on erillinen valtiontukilainsäädäntö koskien maataloutta.  Notifioinneissa tuleekin varmistaa myös maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset.

Joustavuutta tarvitaan myös verottajalta. Maatalouden tuloissa on tuotantosuunnasta riippuen suuria tilakohtaisia eroja ja mahdolliset korona-vaikutukset tilakohtaisesti ovat vaikeasti ennustettavia. On tärkeää, että maa- ja metsätalousyrittäjien ennakkoverojen muutoshakemuksiin suhtaudutaan joustavasti.

On ollut ilo huomata, miten ratkaisuhakuista toiminta Suomessa on. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät ja EK ovat esittäneet useita keinoja kriisistä selviytymiseen. Näitä esityksiä on MTK:nkin helppo tukea. Yrittäjät tulee auttaa kriisin yli. Tässä työssä jokainen kuluttaja voi tehdä oman osansa tekemällä lähiaikojen hankinnat läheisiltä yrittäjiltä. Esimerkiksi ensi joulun joululahjaksi voisi hankkia lahjakortin, jolla voi ostaa paikallisen yrittäjän tuotteita ja palveluita.