Takaisin Maaseudun työvoimaongelmia ratkotaan uuden hankkeen avulla

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Maaseudun työvoimaongelmia ratkotaan uuden hankkeen avulla

13.06.2019

Hankkeen toteuttajat MTK, Suomen Kylät, ProAgria, CoReorient ja Pellervon taloustutkimus PTT sekä muut maaseututoimijat haluavat kehittää käytännön mallin maaseudun työnantajille tarvitsemiensa ammattilaisten löytämiseksi ja työntekijöille sopivan työpaikan löytämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, mitkä ovat suurimmat esteet osaavan työvoiman saannille maaseudun työnantajien näkökulmasta ja mitkä ovat keskeiset keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää maaseututoimijoille yhteinen toimintamalli, jolla tulevissa maakunnissa voidaan edistää maaseudun työllistämistä ja työllistymistä. Maaseudun työvoiman saantia ja tarjontaa edistävästä töitäsuomesta.fi-sivustosta on tavoitteena kehittää kokonaisvaltaisemmin maaseudun työmarkkinoita edistävä palveluportaali.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään hankekumppanien monipuolista, valtakunnallisesti tekemää työllisyyttä tukevaa työtä. MTK on kehittänyt viime vuonna www.töitäsuomesta.fi-palvelua ja luovuttaa palvelun nyt laajemmin maaseututoimijoiden yhteisesti eteenpäin vietäväksi. Yhteistyöllä palvelusta voi muodostua osaratkaisu eri alueiden työvoimaongelmiin.

Hanke alkaa 1.6.2019 ja kestää yhdeksän kuukautta. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä ja se toteutetaan Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä aktiivisesti Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinotoimistojen, TEM:n sekä Maaseudun Työnantajaliiton MTA:n kanssa.

Lisätietoja:
työvoimapalveluasiantuntija, projektipäällikkö Kati Kuula, MTK, puh. 045 112 9173, kati.kuula@mtk.fi
elinkeinojohtaja, Marko Mäki-Hakola, MTK, puh. 040 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi