Takaisin Lomituspalvelujen toimivuus korona-aikana varmistettava pikaisesti lainmuutoksilla

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Lomituspalvelujen toimivuus korona-aikana varmistettava pikaisesti lainmuutoksilla

17.04.2020

Lomituspalvelut ovat olennainen osa koronavarautumista kotieläintiloilla. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava tuottajan sairastumisesta huolimatta. Lomitusjärjestelmä on myös osa suomalaisten huoltovarmuutta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii hallitusta ryhtymään poikkeustilan vaatimiin toimenpiteisiin, jotta lomituspalvelujen toimivuus taataan koronakriisin vaatimalla tavalla. 

Marttilan mukaan lomituspalvelulakiin tulee lisätä sijaisapuperusteeksi tartuntatautilain mukaiset karanteenitilanteet, jotta maatiloilla voidaan taata myös lomittajan työturvallisuus. Moni maatila on taloudellisessa ahdingossa. 

-    Jotta tiloilla ei mennä sairaana töihin ja pystytään toimimaan vastuullisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, tulee sairausperusteisiin sijaisapuihin säätää kriisin ajaksi prosenttimääräinen alennus tai alentaa sijaisavun hinta kiinteäksi, sanoo Marttila.

-    Maatilan toiminnan turvaamiseksi sairaustilanteissa – sekä koronakriisin vuoksi korostuneiden hygieniavaatimusten noudattamisen varmistamiseksi – tulee maatilalla joustavoittaa lomittajan työtehtäviä kriisin ajaksi. Myös kasvinviljelytiloille tulee mahdollistaa sairaustilanteiden varalta oikeus sijaisapuun.

Koronakriisi voi pahentuessaan sitoa koko lomittajatyövoiman sairausperusteisten sijaisapujen tekemiseen ja on mahdollista, ettei vuosilomia pystytä loppuvuonna pitämään suunnitellusti. 

-    Lainmuutoksen yhteydessä on hyvä varautua tähän ja mahdollistaa vuosiloman siirtäminen ilmoituksenvaraisesti sekä mahdollistaa sen pitäminen vuoden 2021 puolella, kehottaa Marttila. 
Lomituspalvelut ovat maatiloille elintärkeä turvaverkko, ja palvelujen toimivuus korostuu erityisesti kriisiaikana. Lomitusjärjestelmä on Suomessa ainutlaatuinen kansainvälisestikin katsottuna.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
lakimies Maire Lumiaho, MTK, 040 720 1277