null Lomituspalvelujen toimivuus korona-aikana varmistettava pikaisesti lainmuutoksilla

Tiedote – Kotieläimet ja maito

Lomituspalvelujen toimivuus korona-aikana varmistettava pikaisesti lainmuutoksilla

17.4.2020

Lomituspalvelut ovat olennainen osa koronavarautumista kotieläintiloilla. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava tuottajan sairastumisesta huolimatta. Lomitusjärjestelmä on myös osa suomalaisten huoltovarmuutta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii hallitusta ryhtymään poikkeustilan vaatimiin toimenpiteisiin, jotta lomituspalvelujen toimivuus taataan koronakriisin vaatimalla tavalla. 

Marttilan mukaan lomituspalvelulakiin tulee lisätä sijaisapuperusteeksi tartuntatautilain mukaiset karanteenitilanteet, jotta maatiloilla voidaan taata myös lomittajan työturvallisuus. Moni maatila on taloudellisessa ahdingossa. 

-    Jotta tiloilla ei mennä sairaana töihin ja pystytään toimimaan vastuullisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, tulee sairausperusteisiin sijaisapuihin säätää kriisin ajaksi prosenttimääräinen alennus tai alentaa sijaisavun hinta kiinteäksi, sanoo Marttila.

-    Maatilan toiminnan turvaamiseksi sairaustilanteissa – sekä koronakriisin vuoksi korostuneiden hygieniavaatimusten noudattamisen varmistamiseksi – tulee maatilalla joustavoittaa lomittajan työtehtäviä kriisin ajaksi. Myös kasvinviljelytiloille tulee mahdollistaa sairaustilanteiden varalta oikeus sijaisapuun.

Koronakriisi voi pahentuessaan sitoa koko lomittajatyövoiman sairausperusteisten sijaisapujen tekemiseen ja on mahdollista, ettei vuosilomia pystytä loppuvuonna pitämään suunnitellusti. 

-    Lainmuutoksen yhteydessä on hyvä varautua tähän ja mahdollistaa vuosiloman siirtäminen ilmoituksenvaraisesti sekä mahdollistaa sen pitäminen vuoden 2021 puolella, kehottaa Marttila. 
Lomituspalvelut ovat maatiloille elintärkeä turvaverkko, ja palvelujen toimivuus korostuu erityisesti kriisiaikana. Lomitusjärjestelmä on Suomessa ainutlaatuinen kansainvälisestikin katsottuna.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
lakimies Maire Lumiaho, MTK, 040 720 1277


Suositellut artikkelit

1

28.04.2020

Maatilan varautumisen Top 10 

28.04.2020

Osana maatilan riskienhallintasuunnitelmaa maatilojen tulee varautua siihen, että yrittäjät eivät voi itse hoitaa maatilaa tai eläimiä esimerkiksi koronavirustartunnan vuoksi. Aina lomituspalveluja ei ole...

Koronakriisi lisää maaseudun työvoimapulan vaikeuskerrointa. Maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK etsivät yhdessä ratkaisuja maaseudun...

Maaseudulla on pitkään kärsitty työvoimapulasta. Tilanne kärjistyi, kun koronakriisi uhkaa kausityövoiman saatavuutta. MTK, ProAgria Keskusten Liitto sekä Suomen Kylät päättivät perustaa yhteisen Töitä Suomesta...

Maatalouden kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt päivä päivältä. Osa maatiloista on menettänyt markkinansa ja tulovirran koronan vuoksi ravintola- ja matkailukysynnän...

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu tai lomitusapua ei ole saatavissa....