null Hallituksen ”koronariihen” pitää varmistaa ruuan huoltovarmuus myös tulevan kasvu- ja satokauden jälkeen – maatalous ja tilojen muu elinkeinotoiminta jäänyt koronan kriisitukitoimien ulkopuolelle

Tiedote

Hallituksen ”koronariihen” pitää varmistaa ruuan huoltovarmuus myös tulevan kasvu- ja satokauden jälkeen – maatalous ja tilojen muu elinkeinotoiminta jäänyt koronan kriisitukitoimien ulkopuolelle

6.4.2020

Maatalouden kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt päivä päivältä. Osa maatiloista on menettänyt markkinansa ja tulovirran koronan vuoksi ravintola- ja matkailukysynnän loputtua. Suomen hallituksen nopeasti valmistelema yritysten kriisirahoitus ei koske maatalousyrityksiä ja niiden yhteydessä harjoitettavaa elinkeinotoimintaa eikä myöskään yhdistysmuotoista elinkeinotoimintaa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on esittänyt hallitukselle ruuantuotannon pelastus- ja valmiuspakettia, jolla varmistetaan tulevan kasvu- ja satokauden onnistuminen ja varaudutaan moniin pitkävaikutteisiin maataloutta kohtaaviin riskeihin. MTK korostaa, että myös yhdistysmuotoinen elinkeinotoiminta sekä maatalouden ohessa harjoitettavat elinkeinot kuten metsätalous, maaseutumatkailu ja suoramyyntiyrittäjyys tulee saada kriisirahoituksen piiriin. 
 


- Tuleva kasvu- ja satokausi on ratkaiseva huoltovarmuudellemme. Odotettavissa on, että maataloudelle tärkeiden tuotantopanosten, tarvikkeiden ja investointihyödykkeiden hinnat nousevat ja niiden saatavuuteen tulee vakavia ongelmia, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan koronavirus on uhka globaalille ruokaturvalle. Poikkeustilanne voi aiheuttaa vakavan ja pitkäkestoisen markkinahäiriötilan kansainvälisiin ja kotimaisiin ruokaverkostoihin.

Suurimmat akuutit haasteet kotimaiselle ruuantuotannollemme ovat maatilojen heikentynyt talous- ja rahoitustilanne, kausityövoiman saatavuus sekä viljelijöiden työkunnon, työterveyden ja riittävän lomituksen varmistaminen kaikissa oloissa. MTK onkin esittänyt pelastus- ja valmiuspaketissaan useita toimia näiden asioiden varmistamiseksi.

Hallituksen on nyt kehysriihessään keskityttävä määrätietoisesti poikkeustilan aiheuttamien ongelmien hallintaan ja lähikuukausien varautumiseen.

MTK toivoo julkisen talouden tilannekuvan selkiytyvän elo-syyskuuhun mennessä. Hallituksella olisi tällöin edellytykset tehdä päätökset talouden raameista. Samalla on myös syytä päivittää hallitusohjelma vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen.

- Tilanteen ja vahinkojen selvittyä on jälleenrakennuksen aika. Suomen uusiutuvat luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö tarjoavat ratkaisuja talouden ja kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Nyt on pidettävä huoli siitä, että biotalouteen investoidaan ja kasvu varmistetaan, Marttila summaa.


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Suositellut artikkelit

1

14.05.2020

100 syytä matkailla Suomessa

14.05.2020

100 syytä -kampanja innostaa suomalaisia matkailemaan kotimaassa heti kun se on turvallista. Kampanjan tavoitteena on myös pidentää kotimaan matkailukautta. Siksi kampanja-aika ulotettiin lokakuun loppuun...

Lomituspalvelut ovat olennainen osa koronavarautumista kotieläintiloilla. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava tuottajan sairastumisesta huolimatta. Lomitusjärjestelmä on myös osa suomalaisten...

MTK:n johtokunta vaatii elintarviketeollisuudelta selkärankaa. Tulevan satokauden tilanne ja kotieläintuotannon kustannukset eivät ole vielä tiedossa, joten loppusyksyn hintoja on mahdoton antaa niin...

Koronapandemian seurauksena maailmanmarkkinoilla on nähtävissä valkuaiskasvien markkinahäiriöitä. Niin soijan kuin rapsinkin saatavuuteen voi tulla haasteita. Öljykasvien satoennuste Euroopan alueella ei lupaa...