Takaisin Kylvä sitä mitä ostetaan – Kotimaiselle öljykasvisadolle on kysyntää 

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Kylvä sitä mitä ostetaan – Kotimaiselle öljykasvisadolle on kysyntää 

20.04.2020

Lisää raaka-ainetta kotimaasta


Kirkkonummella sijaitseva Avena Nordic Grain Oy:n öljynpuristamo tarvitsee vuosittain 130 000 tonnia rypsin ja rapsin siementä, josta puristetaan laadukasta kasviöljyä. Loppuosasta siementä syntyy rypsipuristetta, tärkeää valkuaispitoista täydennysrehua kotieläimille. 


”Viime vuosina kotimaassa tuotettu öljykasvimäärä on jäänyt valitettavan pieneksi”, harmittelee Avenan toimitusjohtaja Tero Heikkinen. ”Tällöin olemme joutuneet täydentämään puristamon vaatiman määrän tuontitavaralla.” Avenan tavoitteena on, että kaikki Kirkkonummella tarvittava rypsi ja rapsi saataisiin Suomesta. 


”Kevään kylvösuunnitelmia ehtii vielä muokkaamaan sen mukaan, mille on kysyntää”, muistuttaa MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg. ”Siksi kannattaa varmistaa, että öljy- ja valkuaiskasvit ovat mukana viljelyssä.” Molemmille on tiedossa varma ostaja kotimaassa. 


Öljykasvit ovat tärkeä osa tilan monipuolista viljelykiertoa. Niiden viljely hyödyttää esikasviarvonsa ja maata kuohkeuttavan vaikutuksensa vuoksi myös muita viljelykierrossa olevia kasveja. ”Öljykasvien hintataso on houkutteleva viljoihin nähden, ja viljelyn kannattavuus on hyvällä tasolla”, Heikkinen toteaa.


”Kasvivalikoiman laajentaminen olisi tärkeä myös tilojen markkinariskien hallitsemiseksi,” Åberg huomauttaa. ”Viljojen hinnoitteluun liittyy tälle kaudelle paljon epävarmuustekijöitä, kun yleinen taloustilanne on koronakriisistä johtuen erittäin haastava.”

Hinta pohjautuu suoraan pörssiin


Öljykasvien hinnoittelu pohjautuu pörssihintoihin enemmän kuin monen muun viljelykasvin kohdalla. ”Öljykasvikauppaa voi tehdä viljelijän oman valinnan mukaan kolmella eri tavalla: nyt-hinnoittelulla, termiinisopimuksella tai basis-sopimuksella”, kertoo Heikkinen. ”Jokainen näistä hinnoittelumalleista pohjautuu Euronext Pariisin pörssihintaan.”


Yleisin kaupankäyntitapa on nyt-hinta eli niin sanottu käteiskauppahinta. Termiini- ja basis-sopimukset sen sijaan suuntaavat kauppaa enemmän kohti tulevaisuutta. Termiinisopimuksessa tietylle ajanjaksolle on sovittu termiinihinta, joka johdetaan Euronextin tuolle ajanjaksolle noteeraamasta rapsifutuurin hinnasta. ”Basis-sopimus sen sijaan siirtää hinnoittelun enemmän viljelijän suuntaan”, kuvaa Heikkinen.

Basis-sopimuksessa sovitaan tietty ajanjakso, toimitettavan erän koko ja basis eli käteispreemio, joka vähennetään pörssihinnasta tai lisätään siihen. Viljelijä itse kiinnittää haluamassaan ajankohdassa pörssihinnan joko koko toimituserälle kerrallaan tai haluamissaan osissa. Lopullinen hinta muodostuu viljelijän kiinnittämästä pörssihinnasta ja basiksesta.  


Tällä hetkellä Avenan tarjoaman öljykasvien basis-sopimuksen voi tehdä marraskuulle 2020 tai helmikuulle 2021. Kumpaankin vaihtoehtoon basis on 0 €/tn. Lisäksi Avena maksaa sopimusviljelijöilleen 5€/tn sopimuslisän, joka lisätään kaikkiin eri hinnoittelumalleihin. Tällöin esimerkiksi basis-sopimuksella rypsi- ja rapsisadon hinta on 5€/tn pörssihintaa korkeampi. 
”Mahdollisuutta sitoa öljykasvisadon hinta suoraan pörssihintaan on kaivattu viljelijöiden keskuudessa”, muistuttaa MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.

”Nyt kun se on mahdollista, sitä kannattaa todella hyödyntää.” Ylipäätään kaikessa maataloustuotannossa pitäisi pyrkiä aiempaa enemmän sopimusviljelyn suuntaan. ”Markkinoita täytyy seurata ja viljellä sitä, mille on kysyntää.”
 

Kohti korkeampaa valkuaisomavaraisuutta


Kotimainen rehuteollisuus käyttää runsaasti ulkomaalaista valkuaista esimerkiksi tuontirapsirouheen kautta. Muuttuvien tilanteiden vuoksi lähitulevaisuudessa on suuri riski sille, että logistiikassa tulee haasteita niin maailman, Euroopan kuin kotimaankin tasolla. ”Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että valkuaisrehua tuotetaan tulevana kasvukautena kotimaassa entistä suurempi määrä”, toteaa Schulman. ”Kotimaisten toimijoiden: niin rehutehtaiden, maito-osuuskuntien kuin maatilojenkin olisi muutoinkin järkevää suosia entistä enemmän kotimaisia valkuaislähteitä tuontiraaka-aineiden sijaan.”


Öljy- ja valkuaiskasvien viljely on tärkeässä roolissa rakentamassa kotimaista valkuaisomavaraisuutta. Siksi peltokasvipalkkion öljy- ja valkuaiskasvitukeen on tulossa merkittävä korotus, joka nykyisillä pinta-aloilla mahdollistaisi reilusti yli 100 euron palkkiotason. Lopullinen päätös tuen tasosta tehdään lähipäivinä. ”Tämä on tärkeä ratkaisu toimialan kannalta”, kuvaa Åberg. ”Öljy- ja valkuaiskasvien tuen korottamisella on selkeä viljelyn tärkeyttä korostava viesti myös valtion suunnalta”.


Kotimaisen raaka-aineen saatavuus on elinehto kotimaisen öljynpuristamotoiminnan jatkumiselle tulevaisuudessa. ”Siksi öljykasvien viljelyn kehittäminen ja pitkäjänteinen yhteistyö viljelijöiden kanssa satotasojen kasvattamiseksi ovat Avenan toiminnassa avainroolissa, ja teemme parhaamme niiden edistämiseksi”, Heikkinen toteaa. 


Monipuolisen viljelykasvivalikoiman säilyminen on koko toimialan etu, josta hyötyvät niin viljelijät kuin teollisuuskin. Kuten Heikkinen, Schulman ja Åberg toteavat: ”Öljykasvien viljely on meidän kaikkien yhteinen asia”.

Ryhdy öljykasvien sopimusviljelijäksi ja soita 010 402 2530.

Lue lisää: www.tulevaisuusonöljykasvien.fi 

Lisätietoja: 
maatalousjohtaja Johan Åberg, MTK (020 4132 415 / johan.aberg@mtk.fi)
vilja-asiamies Max Schulman, MTK (040 825 2112 / max.schulman@mtk.fi)
toimitusjohtaja Tero Heikkinen, Avena Nordic Grain Oy (010 402 2310 / tero.heikkinen@avena.fi)Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

aiheet: valkuaiskasvi, viljely, rypsi, rapsi, öljykasvit, kylvö, kasviöljy, viljelysuunnitelma