_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Hallituksen esitys vuoden 2024 budjetiksi ei sisällä toimia maatalouden vakavien ongelmien ratkaisuksi. Päinvastoin...

Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia...

Kokkaa kotimaista -koulukampanja on ihastuttanut kouluissa jo kolmena syksynä. Yli 30 000 kasiluokkalaista on...

Metsänomistajien tavoitteet metsien hyödyntämisessä ovat yleisesti monipuolistuneet. Metsätutka-kyselyn vastausten...

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi