_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Puukauppa kotimaisella puulla elvyttäisi – Metsäsektori on ollut taloudellinen turva metsänomistajille...

Vapaaehtoinen metsien ja muiden elinympäristöjen suojelu etenee.

EU:n komissio julkaisi 20.5.2020 uuden <a...

Metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi