_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma METSO päättyy vuonna 2025. Vapaaehtoisen...

Puumarkkinat ovat piristyneet tukkipuun vetämänä.

Metsänkäsittely ja linnusto -opas on päivitetty metsäalan yhteistyönä. MTK osallistui päivitystyöhön....

Metsiä hoitamalla saadaan hiilivarasto vahvaan kasvuun, raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille ja...

Metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi