Kuluttajatyö

Maaseudun elinkeinojen tulevaisuuden menestymisen tärkeä lähtökohta on kuluttajien ja heidän erilaistuvien tarpeidensa ja odotustensa ymmärtäminen. Maaseudun tuotteiden ja palveluiden käyttäjinä kuluttajat vaikuttavat sekä aktiivisina kansalaisina että ostopäätöksillään elinkeinojen ja tuotantoketju-jen tulevaisuuteen.

Vihreiden elinkeinojen harjoittajina MTK:n jäsenten tulevaisuuden elinehto on toimia siten, että suomalaiset kuluttajat luottavat maaseudun elinkeinoihin ja käyttävät niiden tuotteita ja palveluita. Läpinäkyvät tuotantoketjut ja toimiva vuoropuhelu kuluttajien kanssa vahvistavat luottamusta.

Voidakseen vastata markkinoiden haasteisiin elinkeinojen harjoittajat tarvitsevat tietoa kuluttajien odotuksista ja ostokäyttäytymisestä. Kuluttajat haluavat myös yhä enenevässä määrin tietoa maaseudun elinkeinoihin vaikuttavista luonnonolosuhteista, tuotantotavoista kuten ympäristön, vesistöjen ja eläinten hoidosta, tuotteiden hinnan muodostuksesta sekä maaseudun elinkeinojen merkityksestä itselleen ja kansakunnan hyvinvoinnille.

MTK:n kuluttajatyön tavoitteena on:

  • Tehdä tunnetuksi kotimaisen ruoan, puun, uusiutuvan energian ja maaseudun muiden palveluiden tarjontaa ja luoda niille kysyntää
  •  Vahvistaa kotimaisen tuotannon markkina-asemaa ja kuluttajien luottamusta siihen
  • Viestiä jäsenille kuluttajien odotuksista ja tarpeista
  • Viestiä kuluttajille maaseudun tuotteista, niiden tuotantotavoista ja elinkeinotoiminnan arjesta
Maatilaoppaat

MTK:n maatilaoppailla on vuosien kokemus yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Maatilaoppaamme ovat itse aktiivisia maatalousyrittäjiä tai maatalousalan opiskelijoita, eli parhaita asiantuntijoita kertomaan omasta alastaan. Monipuolinen aineisto tukee opetusta ja on erinomainen pohja keskusteluille. Tavoitteena on edistää maatalouden tuntemusta eri ikäisille koululaisille, ympäri Suomea.

Tarjoamme opetuksen tueksi oppituntia, jolloin maaseudun elinkeinoihin perehtyneet maatilaoppaamme kertovat kotieläintuotannon periaatteista ja käytännöistä tiloilla. Oppitunti materiaaleineen on kouluille maksuton. 

Kutsu maatilaopas kouluusi tai päiväkotiisi Uudellemaalle tällä lomakkeella.

Muualla Suomessa voit pyytää maa- tai metsätalousaiheisen oppitunnin paikalliselta MTK-liitolta.

Voit tilata materiaalejamme verkkokaupasta.

Tapahtumajärjestäjän muistilista

Kotimaisen ruuan, puun sekä maaseudun elinkeinotoiminnan esitteleminen kuluttajille on tärkeää järjestön markkinavaikuttamista.

Erilaisten tapahtumien ja niiden julkisen näkyvyyden kautta kuluttajat ja media saavat tietoa maaseudun elinkeinoista. Avoin toiminta ja vuorovaikutus kuluttajien kanssa lisäävät kotimaisten luonnonvaratuotteidemme ja elinkeinojemme arvostusta ja luovat positiivista mielikuvaa.

Mitä huolellisemmin kuluttajatapahtuma suunnitellaan etukäteen, sen paremmat mahdollisuudet tapahtumalla on onnistua. Tämä muistilista toimii yhdistyksesi apuna kuluttajatapahtumia järjestettäessä.

1. Mieti tapahtuman tavoitteet, kohderyhmät ja kumppanit

Aloita tapahtuman suunnittelu miettimällä, mitä tavoittelet tapahtumalla. Tavoitteiden määrittely helpottaa osaltaan tapahtuman suunnittelua ja kirkastaa kuluttajatapahtuman viestintää.

Mieti etukäteen, keiden haluat saapuvan paikalle. Suunnittele tapahtuma kohderyhmillesi sopivaksi ja heitä kiinnostavaksi. Jos kohderyhmäsi on lapset, he ovat tilalla omalla vastuulla. Kouluilla on vakuutus lapsille.

Suunnittele, miten toiminta tapahtumapaikalla käytännössä järjestetään.

Laadi tapahtuman budjetti. Mieti jo suunnitteluvaiheessa mahdollisia sponsoreita tai yhteistyökumppaneita, jotka voivat osallistua kustannuksiin tai auttaa järjestelyissä.

2. Varmista riittävä toteuttajajoukko

Tapahtumalla tulee olla järjestäjä ja päävastuuhenkilö, joka pitää langat käsissään aikataulujen ja järjestelyjen suhteen. Tapahtumalla on hyvä olla nimettynä viestintävastaava.

Varmista etukäteen, että tapahtumapaikalla on riittävästi talkoolaisia. Sopikaa etukäteen tapahtuman tehtävistä ja vastuista.

3. Valitse tapahtumapaikka ja tee tarvittavat etukäteisvalmistelut

Valitse sopiva tapahtumapaikka. Kuluttajatapahtuman paikan on oltava helposti saavutettavissa. Toisaalta, mitä erikoisempi ja kuvauksellisempi tapahtumapaikka on, sitä mielenkiintoisempi se on sekä kuluttajien että median mielestä.

Jos tapahtuma järjestetään julkisella paikalla, huolehdi määräaikaan mennessä tarvittavista yleisötapahtumien luvista ja viranomaisilmoituksista mm. poliisille sekä ympäristönsuojelu- ja pelastus- ja elintarvikevalvontaviranomaisille. Lisätietoa näistä saat kuntasi viranomaisilta sekä hakukoneen kautta verkosta kirjoittamalla tekstin ”yleisötapahtumien luvat” Muista myös Teosto, jos tilaisuudessa soitetaan tai esitetään musiikkia.

Ota yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja sovi yhteistyöstä heidän kanssaan.

Tee tapahtumaan osallistuville talkoolaisille lyhyt selkeä kirjallinen ohjeistus käytännön asioista

  •  tapahtuman aikataulut ja työvuorot
  •  yhtenäiset pukeutumisohjeet
  •  mitä toimintaa tapahtumassa on, ja miten esittelijöiden kannattaa toimia
  •  liikennöinti paikalle, pysäköintimahdollisuudet
  •  tilaisuuden tavoite, sanoma ja mistä lisätietoja.

Tilaa tapahtumassa jaettava materiaali hyvissä ajoin.

Muista myös ”koristelu” ja rekvisiitta eli varaa mukaan liiton/yhdistyksen roll-upit, julisteita, esitteitä, tarroja ym.

Huolehdi riittävästä turvallisuudesta tapahtumapaikalla ja varaa tarvittavat suojavarusteet.

Kerratkaa käytännön asiat yhteisessä palaverissa ennen tapahtuman alkua.


4. Tiedota tapahtumasta etukäteen

Jos kutsut tapahtumaan koululaisia, ota huomioon koulujen aikataulut ja opetusjaksotukset. Ota ensimmäinen yhteydenotto kouluihin muutama kuukausi, vähintään useampi viikko ennen toivottua ajankohtaa.

Laita kuluttajatapahtumasta ilmoitus paikallislehteen.

Lähetä medialle ja sidosryhmille suunnattu ennakkokutsu 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa. Lähetä varsinainen mediakutsu muutama päivä ennen tapahtumaa. Tarvittaessa voit lähettää kutsun toistamiseen tapahtumapäivän aamuna. Kerro kutsussa tapahtumasta ja miksi se järjestetään. Lisää mukaan lisätietojen antajan nimi ja puhelinnumero.

Jos haluat varmistua siitä, että paikallinen media tulee paikalle, niin soita toimitukseen ja varmista ovatko he tulossa seuraamaan tapahtumaa. Toimituksiin tulee paljon sähköpostia ja oma aktiivisuus yleensä kannattaa.

Informoi tapahtumasta yhdistyksesi jäseniä sähköpostitse. Laita tieto tapahtumasta oman yhdistyksesi verkkosivulle, facebookiin, twitteriin ja instagramiin.

5. Ole aktiivinen ja kerää palautetta

Jaa tapahtuman aiheeseen liittyvää tiedote- ja esitemateriaalia tapahtumassa.

Ota valokuvia ja kerää kävijäpalautetta mahdollisuuksien mukaan. Jaa kuvia tapahtumasta jo paikan päällä twitterissä, facebookissa ja instargramissa.

6. Kerro mitä tapahtui

Lähetä tiedote tapahtuman tuloksista jäsenille ja sidosryhmille.

Ota valokuvia ja videoklippejä tapahtumista. Jaa materiaalia yhdistyksesi verkkosivuilla, twitterissä, facebookissa, instargramissa ja YouTubessa. Kuva- ja videomateriaali luo nykymaailmassa parhaiten mielikuvaa maaseudun elinkeinoista. Muista, että alaikäisistä lapsista otettujen kuvien julkaisemiseen tarvitset vanhempien suostumuksen. Pyydä opettajaa tiedustelemaan etukäteen päiväkotilasten tai koululuokan vanhemmilta, saako heidän lapsistaan otettuja kuvia julkaista järjestön viestintäkanavissa.

Jaa lehtijuttuja ja uutisklippejä tapahtumasta twitterissä, facebookissa, instargramissa ja YouTubessa.

Kerro tapahtumasta ja sen tuloksista yhdistyksesi vuosikertomuksessa.

7. Kehitä tapahtumaa

Järjestä tapahtuman järjestelyihin osallistuneiden kesken palautetilaisuus.

Keskustelkaa ja kirjatkaa ylös, mikä meni hyvin ja mitä kehitettävää jäi seuraavaan kertaan.

Säilytä tapahtumasta kirjoitetut lehtijutut.