Maaseudun elinvoimalinja

(Ympäristö ja maankäyttö, kansainväliset asiat, elinkeinopolitiikka, koulutus, verot, työvoima)

MTK ry, PL 510, 00101 Helsinki
etunimi.sukunimi@mtk.fi

Päivi Nerg

Elinvoimajohtaja

Elinvoimalinjan johto

040 8429 810

Ympäristö ja maankäyttö

faksi 020 413 2408
etunimi.sukunimi@mtk.fi

Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat

+35820 4132454

+35840 920 9858

Jenni Hunnakko

Ympäristöjuristi

+35850 301 5638

Juho Ikonen

Maankäytön asiantuntija

Maankäyttö ja kaavoitus, paikkatieto, jokamiehenoikeudet

+35850 567 4103

Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454

Kansainvälinen politiikka ja EU

Brysselin toimiston yhteystiedot löydät täältä

Simo Tiainen

johtaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+35820 413 2811

+35840 553 3131

Juha Ruippo

johtaja

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+35820 413 2341

+35840 55 33 232

Elinkeinopolitiikka, koulutus, hankkeet

Kimmo Aalto

asiantuntija

palveluyrittäjyys, maaseutumatkailu, Lomalaidun ry, Green care

+35840 179 1618

Susanna Kumpulainen

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

Kati Kuula

työvoimapalveluasiantuntija

+358 20 413 2025

+358 45 112 9173

Maire Lumiaho

lakimies

sosiaalipolitiikka, lomituspalvelut, tapaturmavakuutus, luopumistukiasiat, hyvinvointivaliokunnan sihteeri

+35820 413 2359

Timo Sipilä

verojohtaja

+35820 413 2391

+35840 505 9179

Janne Tyynismaa

Projektipäällikkö

Autiotalot -hanke

050 342 8193

Riina Kärki

Projektipäällikkö TREASoURcE -hanke

+358 50 4720 656

Elinvoimalinjan assistentit

etunimi.sukumini@mtk.fi

Minna Keränen

assistentti

+35820 413 2451

+358500 436 638

Tiina Kananen

assistentti

+35820 413 2923

+35840 920 9723