Maaseudun elinvoimalinja

(Ympäristö ja maankäyttö, kansainväliset asiat, elinkeinopolitiikka, koulutus, verot, työvoima)

MTK ry, PL 510, 00101 Helsinki
etunimi.sukunimi@mtk.fi

Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088

Ympäristö ja maankäyttö

faksi 020 413 2408
etunimi.sukunimi@mtk.fi

Heikki Aro

asiantuntija, maaperä ja ilmasto

maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU), maaperän terveyslaki, kiertotalous

+358 50 593 9393

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

Jenni Hunnakko

juristi, ympäristö

+358 50 301 5638

Juho Ikonen

asiantuntija, maankäyttö

maankäyttö ja kaavoitus, aurinko- ja tuulivoima, jokaisenoikeudet, kalastus

+358 50 567 4103

Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358 40 075 5454

Kansainvälinen politiikka ja EU

Brysselin toimiston yhteystiedot löydät täältä

Simo Tiainen

johtaja, maaseutu- ja aluepolitiikka, talous- ja sos.komitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+358 20 413 2811

+358 40 553 3131

Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

Elinkeinopolitiikka, koulutus, hankkeet

Kimmo Aalto

asiantuntija, maaseutumatkailu ja palveluyrittäjyys

palveluyrittäjyys, maaseutumatkailu, Lomalaidun ry, Green care

+358 40 179 1618

Laura Kujala

asiantuntija, sosiaaliturva ja hyvinvointi

+358 20 413 2052

+358 50 492 0982

Susanna Kumpulainen

johtaja, koulutus- ja tiedepolitiikka, digitalisaatio

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+358 20 413 2570

+358 40 735 2138

Timo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179

Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE -hanke

+358 50 4720 656

Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE ja BRANCHES -hankkeet

+358 50 577 3827

Sini Valmari

asiantuntija, digipalvelut

TREASoURcE -hanke

+358 20 413 2003

+358 50 327 9277

Elinvoimalinjan assistentit

etunimi.sukumini@mtk.fi

Minna Keränen

assistentti, edunvalvonta

+358 20 413 2451

+358 50 043 6638

Tiina Kananen

assistentti, edunvalvonta

+358 20 413 2923

+358 40 920 9723