Toimintopainikkeet

MTK pettyi EU:n luomuasetuksen uudistuksen lopputulokseen


30.6.2017

Uudistuksen oli tarkoitus lisätä ja helpottaa luomutuotantoa, mutta ainakin Suomen osalta se näyttää lähinnä lisäävän byrokratiaa ja poistavan hyviä käytäntöjä. Viljelijät ovat halukkaita vastaamaan markkinoiden kasvavaan luomukysyntään, mutta tämä EU-päätös vaikeuttaa sitä. Suomen hallitus on myös linjannut luomutuotannon 20 %:n nousutavoitteen, jonka saavuttamista päätös ei tue.

EU:n uudesta luomuasetuksesta päästiin yhteisymmärrykseen 28.6.2017 Brysselissä. Neuvosto, parlamentti ja komissio sopivat kolmikantaneuvottelussa asetuksen sisällöstä ja tuotantoa koskevista säännöistä.

Suomi ei saavuttanut neuvottelutavoitteitaan EU:n luomuasetuksen uudistamisen yhteydessä. 

Kasvihuonetuotannon osalta Suomi, Ruotsi ja Tanska saivat poikkeuksen, jonka mukaan kasvatusalustoja voidaan käyttää 10 vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen nykyisillä tuotantoaloilla. Uusia ei siis voi enää perustaa. Taimia ja yrttejä voi kuitenkin edelleen kasvattaa ruukuissa. 

Vähittäiskauppa joutuu valvontaan pakkaamattomien tuotteiden osalta. Tämä voi heikentää kaupan halua ottaa tuotteita myyntiin, tai ne joudutaan pakkaamaan. Tämä on vastoin kuluttajien halua. 

Tavanomaisen siemenen käytön poikkeus poistuu 2035, mutta asetuksen voimaan tultua ei voida antaa enää yleistä poikkeusta, joka nyt on Suomessa käytössä, vaan tavanomaisen siemenen käytölle pitää hakea erillislupa. 

Siitoseläinten osalta poikkeukset sallitaan myös vuoteen 2035. Jos myöhemmin todetaan, että siementen tai eläinten saatavuus on heikko, vuotta voidaan mahdollisesti lykätä.

Valvonnan osalta vähäriskisen toiminnan valvontaväli voi olla 24 kk, mutta valvontaa ei voi enää delegoida luonnollisille henkilöille. Tämä tarkoittaa nykyisen tuotantotarkastusjärjestelmän loppumista ja kenties ison osan ammattitaidosta katoamista. 

Kontaminaation osalta jäämärajoissa ei luomulle tule tiukempia rajoja.

Jotta asetus tulee voimaan se pitää hyväksyä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa 17.7.2017 sekä Euroopan parlamentin täysistunnossa tulevien kuukausien aikana. Tekninen työ asetuksen yksityiskohtien ja tarkkojen sanamuotojen hiomiseksi jatkuu vielä syksyllä.

Eviran ennakkotietojen mukaan Suomen luomuviljelty ala on tänä vuonna 264 100 ha, nousua vuodesta 2016 on 10 %. Suomen koko viljelyalasta on luomulla ja siirtymävaiheessa 11,7 %.

Lisätietoja:
Jukka Markkanen, asiantuntija, MTK, p. 040 585 5322, jukka.markkanen@mtk.fi
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, p. 040 5233 864, johan.aberg@mtk.fi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää