Kettulan tila

Kettulan tila sijaitsee Salon Suomusjärvellä, noin 80 kilometriä Helsingistä. Tila on kokonaispinta-alaltaan nykyisin n. 2 100 hehtaaria. Säätiö toimii yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa, jolla on Kettulan tilalla metsäntutkimuskoealoja. Kettulan metsät on sertifioitu FFCS(PEFC)-järjestelmän mukaan.

Tilaan kuuluvissa järvissä kasvatetaan mm. siian poikasia. Kettulassa järjestetään luonto- ja sieniretkiä sekä tehdään riistanhoitotyötä ruokinnalla ja riistakantaa suunnitelmallisesti metsästämällä. MTK järjestää Kettulan tilalla vuosittain lukuisia palavereja ja sidosryhmätapahtumia.


Kettulan historiaa

MTK:n säätiö osti Kettulan tilan Lohjan Selluloosa Oy:ltä vuonna 1927. Sitä ennen Kettulan omisti toistasataa vuotta Linderin suku. Magnus Linder osti koko Kettulan kylän vuonna 1798. Osto perustui vuoden 1731 lakiin, jonka mukaan rautateollisuuden harjoittajat saivat varsin laajn etuosto-oikeuden tiloihin, joilla voitiin harjoittaa ruukin toimintaa ja hiilen hankintaa.

Linderien aikaa Kettulassa kesti vuoteen 1918. Kamariherra Hjalmar Linder joutui kansalaissodan jälkimainingeissa poistumaan maasta ja myymään omaisuutensa. Kettulan lampuodit ja torpat itsenäistyivät vuonna 1923.

Kun säätiö osti Kettulan vuonna 1927, metsässä oli puita vähän ja kantoja runsaasti. Sodan aikana kannoista valmistettiin suuria määriä hiiltä ja tervaa.


Riistanhoito

Kettulan metsissä on monenlaista riistaa, jota hoidetaan ja ruokitaan säännöllisesti. Eläimet otetaan huomioon myös metsätöitä suunniteltaessa. Riista hyötyy pienistä avohakkuista, sillä niihin syntyy eläimille edullinen kasvusto. Hakkuissa katajat säästetään riistan ravinnoksi. Pihlajien ja haapojen kantovesat ovat myös arvokasta ravintoa hirville.


Vierailukohde

Kettula on ollut kautta aikojen suosittu vierailukohde. Linderin aikana Kettulassa vieraili Pietarin hoviväkeä ja hallitusherroja, myöhemmin diplomaatteja ja taiteilijoita. Edesmennyt presidentti Urho Kekkonen vieraili Kettulassa vuosittain, joko hirvimetsällä tai palaverissa. Sittemmin perinne on jatkunut sienestyksen merkeissä. Presidentti Tarja Halonen on käynyt jo useamman kerran sieniretkellä Kettulan metsissä. Myös presidentti Sauli Niinistö puolisoineen on käynyt tutustumassa Kettulan metsiin.

MTK:n viestintä järjestää Kettulassa toimittajille ja sidosryhmille tilaisuuksia keväästä syksyyn. Vuosittain Kettulassa vierailee parisentuhatta henkilöä.


Yhteystiedot

MTK:n säätiön asiamiehenä toimii Timo Rytkönen, p. 0400 229 151 ja emäntänä Nina Palmroos-Tuominen, p. 040 920 9799. Kettulan tilan osoite on Kettulantie 290, 25430 KETTULA.