Maanvuokrasopimus ja muut sopimusmallit MTK:n jäsenille

Pellonvuokrasopimus (maanvuokrasopimus), puukaupan mallisopimusehdot, turvesuon vuokrasopimus, johtoaluesopimus, suositus sähköjohtojen vierimetsien hoidosta, sopimus voimajohtoalueiden ennakkohaltuunotto, yksityistien käyttömaksusopimus, maahan kaivettavien johtojen suositussopimus, salaojasuunnitelman sopimusmalli, tuulivoimalan maanvuokrasopimus, virkistysarvokauppasopimus, ulkoilureittien perustamisen mallisopimus, geopark-alueiden sopimusmalli, hevosreittien suositussopimus, metsästysvuokrasopimus sekä puolustusvoimien tarpeen ja sopimusmallit.

Jäsenille

MTK:n jäsenille on koottu sopimusmalleja ja eri alojen yleisiä sopimusehtoja. Niiden avulla toivomme auttavamme jäsenistöä parantamaan oman maatilan tai maaseutuyrityksen toimintaa erilaisissa sopimustilanteissa ja vähentämään sopimuksiin liittyviä erimielisyystilanteita.