Takaisin ”Viestintää tukeva työnantaja” -palkinto MTK Metsänomistajat -linjalle

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

”Viestintää tukeva työnantaja” -palkinto MTK Metsänomistajat -linjalle

18.06.2024

MTK:n metsänomistajat-linja on historian toinen palkinnon saaja. Palkitsemisperusteissa korostettiin mm. työnantajan kannustavaa suhtautumista viestintään sekä luottoa työntekijöiden osaamiseen.

Järjestyksessään toinen Viestintää tukeva työnantaja -palkinto on nyt myönnetty MTK Metsänomistajat -linjalle. MTK Metsänomistajat on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n ”metsäosasto”, joka käsittää runsaat parikymmentä toimihenkilöä Helsingissä ja etenkin eripuolilla Suomea. Palkinto pitää sisällään 2 000 euron rahapalkinnon sekä kunniakirjan. Lisäksi palkinnon saaja saa käyttöönsä sen viestinnällisestä yhteiskuntavastuusta kertovan tunnuksen.

”Olemme onnistuneet, kun oma väkemme kokee työnantajan kannustavan ja rohkaisevan aktiiviseen viestintään. Viestintä on keskeinen osa vaikuttamista ja asiantuntijoille on siinä annettava hyvät työvälineet koulutuksella, sparrauksella, kannustuksella ja tulosten seurannalla. Kiitämme Metsämiesten Säätiötä palkinnosta, se antaa lisää intoa joukollemme”, iloitsee MTK Metsänomistajat -linjaa johtava metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK Metsänomistaja -linjalla viestintä on keskeisessä roolissa viikkopalavereissa. Niissä käydään läpi viestinnän toimenpiteet, kannustetaan ja kehutaan onnistumisista. Haastavat tilanteet käydään läpi oppimis- ja kehittämisotteella. Pohditaan, mitä voidaan tehdä jatkossa toisin ja hieman paremmin. Kun kaikki toimihenkilöt ovat muutaman kerran vuodessa koolla, esihenkilöt nostavat esiin erilaisia onnistumisia ja niille skoolataan. Työnantajan taholta tullut huomioiminen kannustaa myös työkavereiden kehumiseen. Samalla kehittyy asioita eteenpäin vievä kannustava ja huomioiva kulttuuri.

”Meillä jengi on ammattilaisia ja viestintä on keskeinen osa kaikkien työtä. Viestinnälle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen on osa kehityskeskusteluita. Sen lisäksi suunnittelemme yhdessä, mistä asioista viestitään ja kuka on paras henkilö viestimään. Viestinnän tuloksia seuraamme seuranta- ja analyysityökalulla. Rinnalla seuraamme kyselyillä, miten viestimme tavoittavat ja miten ne on koettu”, kertoo Mäki-Hakola.

”Asiantuntijat ovat aktiivisesti yhteydessä medioihin ja tuottavat heille taustamateriaaleja ajankohtaisista asioista. Vaikuttavuusvalmennuksella parannamme valmiuksia esiintymiseen. Tärkeää on rohkaista jokaista olemaan viestinnässä oma itsensä ja sparrata asiakysymyksissä. Paras asiantuntijuus löytyy yleensä läheltä käytäntöä, arjen työn äärestä”, toteaa Mäki-Hakola.

Metsäalan esillä pitäminen ja sen merkityksestä kertominen muovaa käsityksiä metsäalasta ja sen tulevaisuudesta. Metsiin kohdistuu paljon erilaisia odotuksia ja toiveita yhteensovittaa metsänomistajien tavoitteita sekä metsään liittyviä erilaisia taloudellisia-, ekologisia-, virkistyksellisiä- ja kulttuurillisia arvoja. 

”Edunvalvonta on ennen kaikkea viestintää ja sen vaikuttavuus mitataan viestinnän määrällä ja laadulla. Onnistuneesta viestinnästämme hyödymme substanssiasioiden tiedon lisääntymisen sekä tunnettuuden kasvun kautta. Myös auki oleviin työpaikkoihimme on hyvin hakijoita ja järjestön jäsenyys kiinnostaa. MTK:ta halutaan kuulla”, summaa Mäki-Hakola tuloksia.

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen tulevaisuus rakentuu luottamukseen. Sen rakentamisessa ei riitä ainoastaan hyvin tehty työ. Alan on tuotava osaaminen näkyväksi ja siinä viestinnän rooli on keskeinen. Metsäala on pitkälti itse vastuussa myös median metsätietämyksestä.

”Metsäasiat eivät ole enää tänä päivänä lähtökohtaisesti tuttuja metsäalan ulkopuolella. Mikä ei näy, sitä ei tunne ja sitä ei ole olemassa. Ja sellaista on myös mahdoton arvostaa. On tärkeää, että MTK Metsänomistajat kannustaa ja tukee henkilöstöään tavoitteellisesti viestimään metsäalan ajankohtaisista asioista ja niiden vaikutuksista”, toteaa Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: viestintä, metsänomistajat