Takaisin Biotalousalojen korkeakoulutuksen laatu arvioidaan

Uutinen

Biotalousalojen korkeakoulutuksen laatu arvioidaan

26.11.2020

Ensi vuonna käynnistyy keskeisten biotalousalojen: maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutusalojen arviointi luonnonvara-alan korkeakouluissa ja yliopistoissa. Arvioinnin toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVI. Arvioinnin tulokset valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

Arviointi kohdistuu erityisesti ilmastonmuutoksen ja liiketalousosaamisen koulutuksen laatuun. Kansallinen arviointi tehdään luonnonvara-alan ammattikorkeakoulujen ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan antamaan koulutukseen. Biotalousaloja ei ole aikaisemmin arvioitu kansallisesti.

Biotalousaloja koskeva kansallinen arviointi tuottaa kokonaiskuvan luonnonvara-alan liiketalousosaamisen ja ilmastonmuutokseen paneutuvan koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämävastaavuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnin avulla saadaan riippumatonta tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Arviointialoitteen teki opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Luonnonvarat, elintarvike ja ympäristö – osaamisen ennakointiryhmä. Aloitteen valmistelua johti ennakointiryhmän puheenjohtajana koulutusjohtaja Susanna Aro MTK:sta.Susanna Kumpulainen

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

aiheet: biotalous, koulutus