null Bryssel agenda - MTK:n EU-vaikuttaminen ja tavoitteet yksissä kansissa

Uutinen

Bryssel agenda - MTK:n EU-vaikuttaminen ja tavoitteet yksissä kansissa

10.3.2020

Maa- ja metsätalouden ajankohtaiset Brysselin asiat kootaan puolen vuoden välein Bryssel-agendaan, joka on tuhti 50 sivun lukupaketti ajankohtaisista EU-aiheista ja MTK:n tavoitteista. Kevään agendan asiat on ryhmitelty komission Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman teemojen mukaisesti.

EU:n ilmastotavoitteet määritellään EU:n ilmastolakiesityksessä, joka julkistettiin 4.3.2020. Ilmastokeskustelussa on huomioitava, että suomalaiset ja eurooppalaiset viljelijät ja metsänomistajat ovat tulevaisuuden ilmastosankareita. Ruuantuotantoa ja maatalouden ilmastopäästöjä ei pidä ulkoistaa kolmansiin maihin.

Komission Pellolta pöytään -strategia tähtää ruokaketjun kestävyyden parantamiseen. Samaan aikaan tehdään yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:n uudistusta. Näiden kahden uudistuksen yhteensovittamisessa tulee alan yleisen kestävyyden lisäksi parantaa myös maatalouden kannattavuutta. Suomessa ruokaketjun kestävyys on jo hyvällä tasolla ja tämä taso tulee ottaa huomioon jäsenmaille asetettavissa muutosvaatimuksissa. On myös muistettava, että EU:lla on vastuu sekä omille kansalaisille että koko maailmalle huolehtia riittävästä ja laadukkaasta ruuan tuotannosta

EU:n biodiversiteettistrategiassa tulee muistaa, että maaseudun ihmisiä tarvitaan pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta. MTK:n uusi luonnon monimuotoisuusohjelma kertoo tästä maanomistajien tärkeästä roolista. Suomalainen kestävä metsänhoito on erinomainen esimerkki siitä, miten voidaan parhaalla tavalla yhdistää luontoarvojen kunnioittaminen ja metsien kestävä taloudellinen käyttö. Metsien pinta-alan ja kasvun lisääminen sekä puun lisääntyvä käyttö sekä kasvattavat hiilinieluja että korvaavat fossiilisia materiaaleja.

Maaseudun, jossa on toteutettu jo kauan kestävää biokiertotaloutta, pitää näyttää tietä kiertotaloudessa ja fossiilitalouden alasajossa. Energiaratkaisujen tulee mahdollistaa maaseudun hajautettu energiantuotanto ja suomalaisen maaseudun raaka-aineista tuotettu uusiutuva energia on edelleen määriteltävä kestäväksi.   

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan tarvitaan, jotta asetettuihin ilmastotavoitteisiin päästään EU:ssa. EU:n tutkimus- ja innovaatiorahasto Horizon Europen suunniteltu panostus ruoka-, luonnonvara- ja maataloustutkimuksen rahoitukseen on turvattava.

Myös koko Green Dealin toimet tarvitsevat riittävän rahoituksen EU:n budjetissa erityisesti maa- ja metsätaloussektoreilla, jotka tarjoavat ratkaisuja vihreän kehityksen ohjelman avaintavoitteisiin.

Agenda löytyy täältäHanna Leiponen-Syyrakki

johtaja

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi, kauppapolitiikka

+358 (0) 400 947 633 +32 (0) 47 650 2704

Suositellut artikkelit

1

30.09.2020

Bryssel agenda syksy 2020

30.09.2020

Biotalous - Euroopan vihreän kehityksen moottori