Takaisin MTK:n Bryssel agenda keväälle 2022

Uutinen

MTK:n Bryssel agenda keväälle 2022

28.01.2022

Maa- ja metsätalouden ajankohtaiset EU-asiat keväälle 2022. 

MTK:n Bryssel-Agendasta löydät maa- ja metsätalouden ajankohtaiset EU-asiat keväälle 2022.

Lue agenda tästä

Puheenjohtaja Juha Marttilan esipuhe:

"Maatalouden kannattavuuskriisi on erittäin vakava. Viime kesästä lähtien maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti, eikä kustannusnousua ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin. Tuotantopanosten hinnannousu jatkuu edelleen ja kustannustaso näyttää pysyvän ennätyksellisen korkealla. Tarvitaan järeitä toimia ruokamarkkinoilla, sekä kansallisesti että EU:ssa, jotta ratkaisut maatalousyrittäjien ahdinkoon löydetään.   

EU:n uuden maatalouspolitiikan toimeenpanossa tulee ilmastotoimien ja ympäristön hoidon lisäksi pureutua maatalouden kannattavuuden parantumiseen. Jos maatalousyrittäjät nääntyvät talouskurimukseen, voidaan sanoa hyvästi uudistuksen hienoille tavoitteille. Valmisteilla olevissa EU-tason eläinten hyvinvointia ja torjunta-ainheiden käyttöä koskevissa säännöksissä on myös otettava toiminnan taloudelliset realiteetit huomioon.   

Pellolta pöytään -strategiasta julkaistut vaikutusanalyysit ennustavat ruuantuotannon siirtymistä EU:n ulkopuolelle ja kuluttajahintojen nousua. Ruokaketjun kestävyyden parantamisessa kyyti voi olla viljelijöille kylmää, jos samalla ei katsota kilpailutilannetta globaalisti ja korjata tuotantostandardien vastaavuutta sekä ruokaketjun sisäistä epätasapainoa.   

Euroopan komissio vaatii Suomessa käytössä olevaan eläinpalkkiojärjestelmään muutoksia, järjestelmään kohdistetun tarkastuksen seurauksena. Suunnitellut muutokset ovat kohtuuttomia tuottajien kannalta, sillä viljelijöillä ei ole aikaa sopeutua tukien muutoksiin.  Suomi on koko EU-jäsenyyden ajan toiminut EU:n mallioppilaana, mutta nyt hallitukselta olisi pitänyt löytyä selkärankaa sanoa jyrkkä ei, kun EU:n kankea byrokratia vie asioita huonompaan suuntaan.   

Metsäkeskustelu kaipaa ymmärrystä metsien tarjoamista kokonaismahdollisuuksista, ei vastakkainasettelua ja poteroista huutelua. Yhdessä on löydettävä keinoja, joilla metsien terveyttä, kasvua ja käyttöä voidaan kehittää samalla, kun luonnon monimuotoisuus turvataan monin keinoin. Jos metsiä katsotaan ongelmalähtöisesti, unohdetaan, miten metsänomistajien vihreä kulta palvelee ihmisten, ilmaston sekä luonnon monimuotoisuuden kokonaisuutta.  

Metsänomistajien suuret luontopanostukset jäävät usein ilman huomiota. Unohdetaan, että uhanalaisten metsälajien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Samaan aikaan monet luonnolle tärkeät ominaisuudet, kuten lahopuun ja suojelualueiden määrä, ovat kasvussa. Metsänomistajat mahdollistavat luonnon virkistyskäytön sekä ovat metsien hoidolla eturintamassa torjumassa ilmastonmuutosta.   

Metsänomistajia tulisi kiittää luontotyöstä. Suojelun lisäksi monitavoitteiset metsänomistajat mahdollistavat samaan aikaan kymmenien miljardien tulot metsäteollisuuden viennin kautta. Metsänomistajille tulee tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia aktiivisuuteen jatkuvien uhkakuvien asemesta, etenkin EU-valmistelussa. " 

Helsingissä 28.1.2022 
Juha Marttila

MTK:n puheenjohtajaHanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704

Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

aiheet: bryssel