Takaisin Vaikuta ja vastaa! - EU:n kysely maatalouden byrokratian vähentämiseksi

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Vaikuta ja vastaa! - EU:n kysely maatalouden byrokratian vähentämiseksi

03.04.2024

EU on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita maatalouden byrokratian vähentämiseksi. Euroopan unionin pyrkimyksenä on tehostaa maataloutta helpottamalla viljelijöiden hallinnollista taakkaa. Komissio pyytää viljelijöiltä tietoja havaitsemistaan hallinnollisista rasitteista. Aikaa vastata on  8.4. saakka. 

EU:n tavoitteena on käynnistää joukko toimenpiteitä, joilla pyritään yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä, vähentämään raportointivaatimuksia ja parantamaan sääntelyn selkeyttä maataloussektorilla. Näiden uudistusten odotetaan helpottavan viljelijöiden työtä ja mahdollistavan resurssien tehokkaamman käytön. 

Maatalouden byrokratian vähentäminen on keskeinen osa EU:n pyrkimystä edistää kestävää maataloutta ja varmistaa maaseudun elinvoimaisuus. Uudistukset voivat tuoda merkittäviä etuja sekä viljelijöille että koko yhteiskunnalle, kun maatalouden resursseja voidaan ohjata entistä paremmin tuottavaan toimintaan.

EU:n kunnianhimoiset suunnitelmat maatalouden byrokratian vähentämiseksi herättävät toiveita viljelijöiden keskuudessa, ja odotukset konkreettisten parannusten saavuttamisesta ovat korkealla.

Komissio on käynnistänyt aiheesta viljelijäkyselyn, johon voi vastata sekä suomeksi että ruotsiksi.
Vastaa kyseyyn täällä.Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

aiheet: byrokratia, hallinnolllinen taakka